K důvodům se za opozici vyjádřil zastupitel Viktor Krutina (Piráti), který návrh přednesl: „Starosta neplní reprezentativní ani výkonnou funkci, téměř na všech akcích je zastupován místostarostou Stanislavem Antošem (KDU-ČSL).“

Že by neplnil své funkce, si starosta Novák není vědom. „Na některých akcích byl přítomen místostarosta Antoš, ale byla jich naprostá menšina. Dovedu si představit, že pokud bych stihl být na všech, byl bych Piráty v Domažlicích kritizován, že zanedbáván běžnou práci,“ uvedl Novák.

K přítomnosti na akcích se vyjádřil i místostarosta Stanislav Antoš. „Co se týká návštěv akcí a reprezentace, střídáme se,“ vysvětlil.

Zdeněk Novák například reprezentoval Domažlicko na veletrhu cestovního ruchu v Brně či na 18. ročníku přeshraničního lyžařsko-turistického Přejezdu Capartice – Gibacht, který se uskutečnil 24. února.

Nicméně návrh na odvolání byl ze strany opozičních zastupitelů podložen ještě dalším argumentem. „Veškerá výkonná moc v oblasti investic a správy majetku je svěřena prostřednictvím příkazní smlouvy a dalších nepsaných dohod do rukou bývalého starosty Miroslava Macha. Namátkou – dostavba pivovaru, dostavba bazénu, informační centrum v Chodském hradu, správní rada společnosti CHVaK a další,“ pokračoval Krutina.

Miroslav Mach je správcem dvou ze zmíněných akcí – bazénu a pivovaru. Starosta Novák jeho působení odůvodnil: „Je logické, že se stavbám věnuje a chodí například na kontrolní dny. Tvrzení, že veškerá výkonná moc v oblasti investic a správy majetku je svěřena do rukou pana Macha, je čistou demagogií.“ Bývalý starosta figuruje jako člen správní rady CHVaKu a v dalších společnostech a spolcích, kde jsou Domažlice členem a kde byl zástupcem města jako starosta, zastupuje město nově zvolený starosta a to v různých pozicích (místopředseda, člen předsednictva či výboru atd).

Protože koalice odmítla opozicí navržené změny v programu, skončilo zasedání zastupitelstva tak, jak skončilo. Piráti se zdrželi hlasování, a celý program jednání se proto přesouvá na další zasedání zastupitelstva.