O den později se pak konalo pasování žáků druhé třídy Základní školy praktické.

V Horšovském Týně se prvňáčkové sešli již podvanácté.

„Samozřejmě tady nebyli sami, podpořit je přišli jejich rodiče a prarodiče," podotkla vedoucí knihovny Miloslava Baxová.

Po krátkém přivítání předvedli žáci své čtenářské umění. Pak už následovalo samotné pasování, kterého se ujal starosta města Václav Mothejzík. Součástí tohoto slavnostního aktu bylo předání čtenářských průkazů a Knížky pro prvňáčka, kterou v letošním roce byla kniha Odemyky zamyky od spisovatele Jiřího Žáčka a ilustrátora Vojtěcha Juríka zvaného VHRSTI.

„Tuto knížku nelze koupit v žádném knihkupectví, byla vydána speciálně k této příležitosti," vysvětlila Baxová.

Pasování na čtenáře se poprvé konalo v brněnské Mahenově knihovně ve školním roce 2003/2004 a postupně inspirovalo knihovnice po celé republice. Cílem tohoto projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě. Ten je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě.

„My knihovnice se velice těšíme na nové čtenáře, kteří budou rádi knihovnu navštěvovat a dozví se tak spoustu nových a zajímavých informací," zakončila Baxová.