V pokračování našeho seriálu budeme navštěvovat tentokrát město Poběžovice, které se nachází asi 15 km od Domažlic na úpatí Českého lesa, nedaleko hranice s Bavorskem. První písemná zmínka o něm pochází již z roku 1359.

Při naší návštěvě jsme se nejdříve zastavili za poběžovickým starostou Hynkem Říhou, který nám příblížil, co město nabízí, potřebuje i plánuje.

Jaké projekty jste v minulém roce dokončili?
Nejdůležitější projekt, jenž jsme minulý rok dokončili, je určitě kanalizace. Odkanalizovali jsme zbylých 80 procent obce, šlo o akci za 90 milionů korun, na kterou jsme získali dotaci od Evropské unie v rámci Mikroregionu Radbuza, přičemž spolupodíl města byl 20 milionů.

Co vás čeká tento rok?
Chceme dokončit obchvat, opravit vyhlášenou kulturní památku dům č. 51 na náměstí, pokračovat v obnově parku, udělat veřejný rozhlas a především nový územní plán. Znovu zažádáme o dotace, u kterých jsme minulý rok neuspěli. Jde například o získání dotace pro projekt modernizace školy v rámci regionálního operačního programu za 35 milionů korun.

Co všechno vaše škola potřebuje?
Chtěli bychom multimediální učebnu, nastavitelný nábytek do všech tříd, nové počítače a spoustu dalších věcí. Žádost o dotaci přepracováváme tak, aby kladla ještě větší důraz na vybavenost školy a ne na stavební úpravy, i když bez těch se škola také neobejde. Budova pochází z roku 1936, potřebuje opravit střechu, elektrické rozvody, vyřešit lépe osvětlení, školní družinu, jídelnu a další náležitosti. Stavení úpravy by zahrnovaly i zřízení bezbariérového přístupu, protože máme velký zájem na tom, abychom na škole mohli integrovat i děti s postižením.

Jaké další problémy Poběžovice mají?
Stav komunikací a chodníků je tradičně problém, který vnímá většina lidí. Podle mě je nejproblematičtější i z hlediska bezpečnosti chodník a silnice vedoucí kolem školy a pak silnice přes most. Další problém je zaměstnanost. Lidé musí za prací dojíždět, nových pracovních příležitostí tady zatím není dost. Vyčlenili jsme pozemky pro průmyslovou zónu, která se připojí na novou přeložku silnice a bude připravena pro příchod investorů.

Co podle vás městu chybí?
Nabídka stavebních parcel pro zájemce o bydlení je dluh, který bychom rádi rychle splatili. Také hledáme vhodné prostory pro mateřské centrum, kde by se mladé maminky mohly sejít a popovídat si. A služeb by mohlo být ve městě více, i když nic zásadního nechybí.

Co je vám ještě trnem v oku?
Nevyhovující otvírací doba pošty a nepořádnost některých majitelů psů, kteří znečišťují park. Také zájem občanů o veřejný život ve městě není tak velký, jak bych si přál. Na zastupitelstvu bývá občas jen kolem deseti lidí. Myslím si, že je to špatně, a rád bych, aby se to zlepšilo. Zapojení lidí by určitě pomohlo rozvoji města.

Jaké kulturní vyžití nabízíte vašim občanům a jaké spolky u vás působí?
Pořádáme hodně kulturních akcí, máme tady samozřejmě Městské kulturní a informační středisko, knihovnu i kino. Působí zde divadelní soubor, sbor dobrovolných hasičů či Český rybářský svaz.

Navštěvujete často vaše partnerské město Schönsee v Německu?
Velmi často a naše vztahy jsou vynikající. Spolupracujeme především v kulturních záležitostech, škola intenzivně spolupracuje s partnery v Německu, Rakousku i Itálii. Myslím, že silná vazba a různorodost kontaktů se zahraničím je pro Poběžovice specifická.

Jaké sportovní oddíly sídlí v Poběžovicích?
Máme sportovní klub SK Poběžovice, jsou u nás tenisté, fotbalisté, volejbalisté, hokejisté, stolní tenisté a sport pro všechny. Co se týče výsledků, myslím, že nejvíce hrdí můžeme být na naše judisty, kteří jsou v samostatném klubu SK Judo Poběžovice.

Jakým způsobem je podporujete?
Přispíváme na naše sportovce každoročně v řádu desetitisíců, ale v poslední době to není vůbec jednoduché. Vzhledem k prohlubující se krizi je nouze o sponzory, kteří by byli ochotni přispívat ve větší míře. Kvůli vysokým nákladům se naši judisté letos nepřihlásili do nejvyšší národní soutěže, první ligy, kde byli minulý rok úspěšní.

Jaké jsou vaše další plány do budoucna?
Těch je mnoho, plánujeme například novou školku, již zmíněné mateřské centrum, dále přestěhování obecního úřadu, v blízké době bychom rádi vyhlásili architektonickou soutěž na náměstí. Také si myslím, že by si město zasloužilo sportovní halu. Rovněž bychom byli rádi, kdyby se vyřešila otázka zámku, který potřebuje kole, 350 milionů korun, což je bez dotací a pomoci nějakého investora nereálné.

Věříte, že se to nakonec podaří?
Ano, časem se to jistě povede. A já zde nejsem proto, abych dokázal za čtyři roky všechno vyplnit. Starosta je tu od toho, aby město nasměroval někam dál, aby rozběhl projekty. Pokud bude po dalších volbách starostou někdo jiný, měly by být připravené rozvojové záležitosti, na které lze navázat. Je proto třeba neustále připravovat, plánovat a také diskutovat s lidmi.