„Oznamuji, že k 31. lednu rezignuji na funkci starosty obce Libkov. Hlavním důvodem je stupňující se nepřátelská atmosféra nejen vůči mé osobě, ale i mé rodině a některým členům zastupitelstva od určité skupiny občanů obce. Tato situace vytváří napětí v celé obci a nepřispívá ke klidnému životu v obci. Dále mám pocit, že nemám vždy odpovídající podporu zastupitelstva," toto je část písemného prohlášení, které vydal a na internetové stránky obce umístil současný starosta Libkova Vladimír Černý.

Ústně se k důvodům své rezignace vyjádřit nechtěl.
„K rezignaci mám své důvodu, ale nyní o nich ještě veřejně mluvit nebudu. Vyjádřím se na veřejném zasedání zastupitelstva, které se uskuteční koncem ledna," řekl Černý.

V písemném oznámení o rezignaci ještě stálo, že k datu rezignace předá starosta veškeré pravomoci do rukou místostarostky Barbory Černé. Po dobu setrvání ve funkci podepíše smlouvy schválené zastupitelstvem 28. prosince a provede nezbytné úkony k zachování chodu obecního úřadu. Starosta už dál nechce být ani řadovým členem zastupitelstva.

„Již jsem toto písemné prohlášení pana starosty také obdržela a jsem velmi překvapená. Zatím nemohu říci, co bude dál. Do konce týdne se musí sejít zastupitelstvo, kde domluvíme termín veřejného zasedání a rozhodneme se, co bude dál," řekla místostarostka Libkova Barbora Černá.

Vladimír Černý zastával funkci starosty od podzimu 2014. Tehdy ve funkci nahradil dlouholetého starostu Jana Pflanzera.

Libkov není jediná obec v regionu, kde od posledních komunálních voleb, které se konaly na podzim 2014, volili starostu dvakrát.

Post starosty Pocinovic opustil vloni v lednu František Rada. Tamní zastupitelstvo zvolilo 26. ledna novou starostku Marii Homolkovou.

Pouhé tři měsíce vedla Novou Ves u Kdyně osmadvacetiletá Šárka Nejdlová, zvolená ustavující schůzí nového zastupitelstva 7. listopadu 2014. V březnu se stala hlavou obce dvaačtyřicetiletá Michaela Šmejkalová.