Milan M., přezdívaný Chomutovák, minulý týden vyskočil na auto, jež se snažilo odjet z parkoviště, rozdupal mu přední sklo a vulgárně nadával a vyhrožoval starším lidem v něm. Muž je mezi kdyňskými obyvateli s ohledem na jeho časté problematické chování známou osobou.

„Jako starosta jsem ve věci incidentu na videích již během celého víkendu spolupracoval s příslušníky Policie ČR. Město Kdyně pro účely vyšetřování poskytlo záznamy z kamerového systému. Z pozice starosty mě velice mrzí, že občané našeho města nespolupracují přímo s Policií ČR a videonahrávky, kterými disponují, sdílejí na sítích nebo je namísto Policii ČR zasílají zpravodajským serverům. Tímto jednáním samotné vyšetřování bohužel značně ztěžují a prodlužují,“ uvedl starosta a vyzývá, aby se na něho lidé nebáli obracet. „Orgány činné v trestním řízení, včetně mě jakožto veřejného funkcionáře, vždy plně respektují anonymitu oznamovatele a občané se tak o svoji bezpečnost při předávání jakýchkoliv informací Policii ČR, případně mě samotnému, rozhodně nemusejí obávat. Jsme malé město, mnozí občané mají telefonní kontakt i přímo na mě, jako na starostu, a o to více mě mrzí, že toho v těchto případech, kdy je rychlost jakéhokoliv jednání zcela zásadní, nevyužívají.“ Policie ČR na šetření tohoto případu v současné době intenzivně pracuje.

Lidé ve městě se obávají o svoji bezpečnost, podle některých je situace, co se týče narkomanů, stále horší. Situaci by měla policie mít více pod kontrolou i díky kamerám, které se ve městě plánují. V oblasti prevence vedení města se ve spolupráci s policií již od roku 2022 připravuje projekt rozšíření městského kamerového systému. „Nové kamery budou instalovány v místech, kde na základě poznatků Policie ČR dochází k častému protiprávnímu jednání. Instalace kamer bude plně hrazena z rozpočtu města a Policie ČR bude disponovat plným přístupem k těmto záznamům, které jsou z hlediska dokazování protiprávního jednání zcela zásadní, stejně tak jako již zmíněná rychlost jejich získání,“ sdělil Hamrus.

V současné době je na území města Kdyně instalováno již několik kamer, které se nacházejí zejména v místech, která jsou problematická nejen z hlediska páchání protiprávního jednání a nápadu trestné činnosti, ale také v místech, která jsou klíčová z hlediska prevence výskytu sociálně-patologických jevů.