S naším seriálem jsme tentokrát zavítali do obce Čečovice, kterou po mimořádných volbách vede od konce listopadu loňského roku starosta František Kácha. Novopečený starosta Kácha je přitom vůbec poprvé také v zastupitelstvu ob­ce.

Jak jste se za těch pár měsíců ve vedení obce rozkoukal a co bylo ze začátku na starostování nejtěžší?

Myslím si, že už to nějakým způsobem funguje a že jsem se rozkoukal. Nejnáročnější je administrativa v úřadu. Když do toho člověk spadne a je v tom úplně nový, má spoustu věcí, které se musí naučit – jak dlouho dopředu vyhlásit schůzi a jak má být správně zapsaná, aby pak kontrola nenacházela administrativní chyby, kdy použít kulaté razítko a kdy hranaté a podobně.

Kromě starostování musíte také dojíždět do zaměstnání až do Klatov…

Ano, pracuji jako koordinátor týmů, které zlepšují a optimalizují pracoviště. Problémem funkce starosty je to, že na ní není dostatek času. Aby to člověk mohl dělat opravdu pořádně a například využívat pro obec co nejvíce dotačních možností, které existují, musel by mít mnohem více času. Mám rodinu a dvě děti, takže i proto jsem časově vytížený.

Když už jste se tedy ve starostování rozkoukal, do čeho se nyní chcete pustit?

Nejdříve jsme museli vyřešit záležitosti, které už ‚hořely‘. Minulé zastupitelstvo rozjelo rekonstrukci veřejného osvětlení, ale papíry pro čerpání dotace nebyly vyřízené a hrozilo, že ji nedostaneme. Nakonec jsme to ale zvládli, což byl takový první úspěch. Další otevřenou záležitostí je rekonstrukce pomníku obětem první světové války, který je v havarijním stavu a máme nařízeno ho co nejdříve opravit. Začali jsme také řešit náš obecní les, ve kterém se nedělala vůbec žádná údržba a deset let se tam jenom kácely stromy pro topení a nemělo to hlavu ani patu. Les má asi šedesát hektarů, tak jsme si najali firmu, která nám ho prořezává a o prázdninách chceme zaměstnat brigádníky na úklid lesa.

Problémy máte také s pozemky…

Obec nevlastní skoro žádné pozemky, jenom několik malých rozkouskovaných míst. Máme například částečně vybudované antukové hřiště, které stojí z části na soukromém pozemku a kdybychom tam chtěli vybudovat nějaké pořádné funkční hřiště, tak budeme muset řešit odkupování pozemků od soukromých majitelů. Tragický je stav silnice v obci, ta potřebuje opravit. Jednu dotaci jsme nedostali a musíme to zkoušet dál, protože možná ani jeden dotační titul nám nebude stačit. Chystá se rekonstrukce silnice ze Staňkova do Čečovic a pak do Bukovce, ale silnice uvnitř obce patří nám a musíme si ji opravit sami.

V obci máte zajímavé památky – čečovický zámek a kostel sv. Mikuláše, co říkáte historickým dnům a kulturním akcím, které se v nich pravidelně konají?

Zámek ani kostel nám nepatří, ale akce v nich jsou skvělé. To, co pro naši obec dělá paní Miroslava Šusová, která tyto akce organizuje, je k nezaplacení. Propaguje naši obec, přivádí k nám návštěvníky a turisty. Čečovická kulturní léta jsou čím dál hezčí. Máme tu spoustu zajímavých koncertů umělců, kteří normálně na vesnicích nevystupují. Myslím si, že ta práce nikdy nebyla plně doceněná minulými zastupiteli ani běžnými občany. Věřím, že teď dobře spolupracujeme a snažíme se tyto akce podporovat hlavně finančně.

Vyrozuměl jsem, že v obci nemáte žádné spolky…

Ne, není tu vůbec nic. Stále máme vybavenou hasičárnu se stříkačkou, hadicemi a podobně, ale hasiči se před lety rozpadli. Nyní opět slýchám názory, že by místní lidé chtěli hasičský sbor znovu dát dohromady. Když přijde někdo s jasnou představou, jak oddíl vést a dokáže k němu přitáhnout děti, kterých je tu poměrně dost, budu moc rád a začnu hasiče podporovat. Každý by chtěl hasiče, ale nestačí o tom jenom mluvit, musí se přihlásit někdo, kdo tomu obětuje svůj čas.

Když nemáte hasiče, kdo se stará o kulturní akce v obci?

Pořádáme dětský den pod záštitou obce, dále mikulášskou zábavu, místní hostinská občas pořádá nějaké zábavy, ale to je víceméně všechno.

Máte nějaké nápady, co v tomhle směru změnit?

Popravdě teď řeším aktuálnější záležitosti – aby nám správně šlapal obecní úřad, na kterém nefungovalo skoro nic, dále dotace a podobně. Kultura je zatím trochu stranou, snad se nám v budoucnu podaří něco vymyslet. Peníze v rozpočtu jsou, stačí nějaký nápad.

Měli jste v obci už několik voleb. Slyšel jsem, že byl i návrh, aby se Čečovice připojily ke Staňkovu…

Nevím o tom, je to možné. Já sám jsem si dříve myslel, že by bylo lepší spadat pod Staňkov nebo Holýšov, protože jsem viděl, že vedení obce nefunguje. Teď, když jsem v tom a vidím, jaké možnosti samostatná obec má, jsem rád, že se tak nestalo.

Co se nyní aktuálně v obci děje?

Připojujeme se do Místní akční skupiny Radbuza, díky čemuž budeme za nijak velké členské poplatky moci čerpat finanční příspěvky. Prořezávali a káceli jsme stromy v obci, které byly v havarijním stavu a nyní nás čeká frézování pařezů a náhradní výsadba, na což jsme získali dotaci. Zavedli jsme do obce bezdrátový internet a konečně jsme vytvořili i internetové stránky, které spravuji.

Takže děláte i obecního webmastera…

Dělám skoro všechno. V podstatě tady funguji jenom já a místostarosta, který je v invalidním důchodu a proto stále doma, čímž mi velmi pomáhá – dohlíží na práci firem v obci a objíždí i různé úřady, kvůli čemuž bych se já musel uvolňovat z práce. Další pomocí bude, že získáme na stálý pracovní poměr jednoho zaměstnance na veřejně prospěšné práce v rámci programu na podporu zaměstnanosti, který se bude starat o údržbu zeleně, chodníků a o pořádek obecně. Ušetříme tím peníze a sníží se i nezaměstnanost.

Nezaměstnanost je u vás velký problém…

Ano, máme jednu z největších nezaměstnaností v kraji a možná i v republice. V obci v podstatě nejsou žádné pracovní příležitosti. Poblíž je jenom zemědělská firma Zeas Puclice, která zaměstnává pár lidí, ale nic jiného tady není.

Trápí vás nějaký nešvar, který se v obci vyskytuje?

Máme kolem osmdesáti obyvatel a trápí mě, že místní lidé nechodí na schůze a nezajímají se o to, co se u nás děje. Možná je to tím, že se lidé už na schůzích nehádají, div neperou, a že už to prostě není taková ‚zábava‘. Je škoda, že lidé nemají snahu zasáhnout do dění v obci, ale věřím, že se to časem změní.