„Jedná se o jednu budovu, buňku a zastřešený prostor. Není to tolik majetku, kolik bylo například v Lískové, ale jsem rád, že jsme ho dostali,“ sdělil Deníku bělský starosta.

Podle jeho slov proběhlo předávání velice pružně.

„Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je jedním z mála úřadů, který pochopil, že nemá cenu ´sulcovat´ majetek a snaží se ho v co nejkratší době převést na obce. Dostali jsme zároveň perfektně zpracovanou dokumentaci. Pan Štengl i jeho kolegové z domažlického pracoviště ÚZVSM pracovali rychle a perfektně,“ pochválil ty, kteří bezúplatně převáděli jeho městu majetek, starosta Picka.

O využití právě získaného majetku rozhodnou rada města a zastupitelstvo.