V posledních dnech se ale jeden z rodičů a tím je matka, začala od rodinky odpoutávat. Bylo na ní vidět, že je zraněná, pohublá, nepříjímá potravu a viditelně chřadne.

V sobotu 3. srpna přijeli pracovníci Záchranné stanice živočichů z Plzně, kteří na zraněnou labutí samičku byli upozorněni telefonicky jednou starostlivou chatařkou.

Ostatní zdravé labutě byly okroužkovány a zraněnou odchytli.

Na můj dotaz ohledně zranění a co s labutí bude dál, mi Karel Makoň – vedoucí stanice sdělil, že má poraněné křídlo, které jí mohl způsobit pes, popř. může mít v sobě rybářský háček, co se samozřejmě nedá běžným pohledem zjistit. Proto byla odvezena do Plzně na rentgen a poté se o ní postarají pracovníci Záchranné stanice živočichů v Plzni.

Zajímavé je, že starost o labutí rodinku převzal otec, který se o ní poslední týden vzorně stará. Nezbývá než doufat, že vše dobře dopadne a matka se vrátí ke své labutí rodince.

Autor: Stanislav Kitzberger