Na náměstí T. G. Masaryka ve Staňkově stojí zajímavá historická budova s věžičkou a ciferníkem známá jako stará radnice. Denně kolem ní procházejí stovky lidí, její dveře však zůstávají už dlouhá léta zavřené.

Pozdně barokní radnice je památkou pocházející z 18. století a lze předpokládat, že obvodové zdivo objektu je ještě o sto let starší. Stavba prodělala řadu obměn vyvolaných jak požárem na sklonku 18. století, tak i špatným technickým stavem v 19. století. Před revolucí však budova musela být uzavřena kvůli havarijnímu stavu a od té doby zeje prázdnotou.

Jde o rozložitou patrovou nárožní stavbu s obloukovitým vjezdem. Z hřebene valbové střechy vyrůstá věžička, v průjezdu a na schodišti se dochovaly zajímavé plackové klenby. Interiér radnice je však zcela zchátralý, chybí zde i stropy a jediným novějším prvkem jsou fungující věžní hodiny, o které se pravidelně starají technické služby města.

Vedení Staňkova nechalo budovu staticky zajistit, ale na pořádnou rekonstrukci jednoduše nejsou peníze.

„Je to škoda, protože jde o krásnou budovu. Radnice je zabezpečená, aby nám nespadla, ale v současném stavu ji nemůžeme nijak využít. Projekt na její rekonstrukci připravený máme, ale nic z něj nebude, pokud nezískáme nějakou dotaci. Kompletní rekonstrukce by si vyžádala možná i víc než 30 milionů korun. Pokoušeli jsme se žádat o peníze z Regionálního operačního programu, ale nevyšlo to. Uvidíme v dalším plánovacím období," uvedl staňkovský starosta Alexandr Horák.

V opravené budově by podle něj mohl sídlit například městský úřad, muzeum, dovedl by si v ní představit i minipivovar.

„Byli bychom ochotni radnici prodat i za korunu, kdyby se našel někdo, kdo by ji dokázal opravit a vytvořit v ní něco smysluplného," poznamenal.

Budova bývalé radnice sloužila v průběhu let mnoha účelům. V roce 1919 byla v radnici vybudována knihtiskárna Františka Závorky a její provoz skončil v 50. letech minulého století. Závorka zde sám vytvářel i tiskl noviny, ale i plakáty, pozvánky a knihy. V radnici byly dříve také spořitelna, knihovna i obchod se zeleninou. Bývaly zde také uskladněny sbírky staňkovského muzea, které však byly v 70. letech údajně kvůli politickému tlaku přemístěny do Domažlic záminkou bylo, že je v radnici potřeba najít prostor pro sklad civilní obrany.