„Před 17 lety, když jsem nastoupil do funkce starosty, jsem si i já sám pohrával s myšlenkou, jestli by nebylo lepší zchátralou fialovou budovu strhnout a postavit místo ní něco jiného. Jsem ale rád, že teď stojíme v opravené staré radnici, do níž se vrátila i knihovna, která zde byla v minulosti,“ řekl starosta Staňkova Alexandr Horák.

Důvod pro demolici byl tehdy prostý. Všechno totiž bylo o penězích. Do staré radnice se léta neinvestovalo, budova byla ve velmi tristním stavu a předpokládané náklady na opravu už se tehdy odhadovaly na 20 až 30 milionů korun. S tímto problémem se dlouho potýkalo i současné vedení radnice.

Pomoct mohlo i zrekonstruování prostor pro umístění městského úřadu. Nakonec pomohly až dotace. Díky Místní akční skupině Český les se povedlo získat dotaci ve výši 9,5 milionu korun. Z rozpočtu města pak šlo 10 387 062 korun.

Teď stará radnice září novou a stalo se z ní místo pro setkávání. „Je to místo, které bude těšit všechny bez rozdílu věku. I Ježíš se rád setkával s ostatními, kteří jej přijímali ve svých prostorách a návštěvách,“ připomněl farář Vojciech Pelowski, který radnici požehnal a svěcenou vodou pokropil každou místnost.

Ve staré radnici kromě knihovny je sociální zázemí, aula určená pro besedy či přednášky, nová obřadní síň, místnost pro pečovatelskou službu a kuchyňka, kde mohou jíst i ti, kteří mají zajištěný rozvoz obědů, tělocvična nejen pro seniory a nezbytností je i výtah, aby byla budova bezbariérová.

Do budoucna jsou ještě malé plány, co zřídit na půdě. „Zatím je zde jen schodiště. Prostor je nepřístupný kvůli nízké podchodní výšce, ale v budoucnu by mohla půda sloužit jako archiv či sklad knihovny,“ pokračoval starosta Horák. Dále dodal, že vitríny v prvním patře budou sloužit pro krátkodobé malé výstavy, které se několikrát ročně obmění.

Při slavnostním otevření v nich kromě dobových předmětů byly například staňkovské kroje, které zhotovila Marie Kopecká z Luženiček podle dochovaných předloh, fotografií a materiálu.

Na otevření se dostavila řada hostů, a to jak z řad firmy, která rekonstrukci provedla, ale i z řad vedení měst, například starosta Horšovského Týna Josef Holeček, Jaroslav Šobr z oblasti pro kulturu v rámci Plzeňského kraje či Sylva Heidlerová z MAS Český les.

Ovšem každý bez výjimky si z otevření a představení nové staré radnice odnesl malou památku, a to v podobě dřevěné destičky s vypálenou konturou staré radnice a v podobě brožurky, kde jsou popsané historie budovy a fotografie z obnovy budovy.

Sál byl chvílemi nacpaný k prasknutí. Na trhu se sešlo víc lidí než je obyvatel Dílů.
Dílský vánoční trh pomůže i dětem a charitě