Sedm let poté, co areál bývalé domažlické nemocnice v centru města opustil poslední pacient, začala její  postupná demolice. Chátrající budovy budou rozebrány a suť odvezena do konce března.

„Demoliční práce na objektu bývalé nemocnice byly zahájeny a potrvají dva měsíce," potvrdila Jitka Vrbová, mluvčí vlastníka nemovitostí, společnosti Lidl Česká republika.

Stávající územní plán města  s využitím areálu pro komerční účely nepočítá. „Podle něj tam mohou vyrůst jen zařízení pro školství, zdravotnictví, sociální péči, kulturu nebo veřejnou administrativu," uvedl starosta Miroslav Mach.

Platný stavební zákon ale všem obcím a městům nařizuje schválit nový územní plán nejpozději do konce roku 2015. Domažličtí zastupitelé by o něm měli jednat na jaře, kdy přesně se na pořad jednání dostane, není jasné.

„Koncept využití pozemku se nachází ve fázi příprav," odpověděla mluvčí Vrbová na otázku, zda na demolici bude navazovat výstavba prodejny či případně dalších objektů.

Stavební práce v areálu provádí klenečská firma. Z objektů jsou v současné době demontována okna, rozebírány jsou postupně střešní krytiny a další součásti staveb.

„Samotná demolice bude probíhat dle podmínek Rozhodnutí o odstranění stavby," dodala mluvčí. K budovám, které přiléhají do ulice U nemocnice, bude postaveno lešení, bude uzavřen chodník a v případě potřeby bude částečně omezen i provoz na silnici.

Nemocnice sloužila na původním  místě svému účelu do prosince 2005. Tehdejší vlastník nemovitostí – Plzeňský kraj podepsal se soukromou firmou smlouvu o prodeji v červnu 2006.

„Nebyly v ní stanoveny podmínky, nač může být v budoucnu areál využit," uvedla mluvčí krajského úřadu Petra Jarošová. Od firmy následně areál koupila společnost Lidl, která v České republice v současnosti provozuje 228 prodejen.