A co taková akce obnáší? V první řadě noční cvičení, druhý den jeho zhodnocení, vysvětlení správného postupu a v případě chyb další teoretickou přípravu. Po zahájení byli hasiči z Pocinovic, Chodské Lhoty, Loučimi, Libkova a Běhařova rozděleni do družstev.

„Dnes večer nás čeká zátěžové kolo v případě přírodní katastrofy, která by nás mohla postihnout, což znamená od ošetřování a vynesení raněného, přes čerpání vody ze studně, sundavání lidí z baráku a samozřejmě hašení,“ oznámil velitel celé akce Václav Ponocný starší.

„Jaký úkol budete plnit, se dozvíte na stanovišti. Jakmile družstvo splní úkol, velitel stanoviště ho nasměruje na další. Centrála bude v naší hasičárně, spojení vysílačkami na stanovištích. Smyslem celé akce je vyzkoušet si jednotlivé úkoly, takže nebudeme závodit a budeme hledět hlavně na bezpečnost,“ dodal velitel Ponocný.

Následuje krátké rozdělení velitelů na stanoviště a tři osobní auta vyrážejí do tmy. První zastávka je u jezírka v Lomečku v lese nad Pocinovicemi.
„Ve dne místo možná vypadá romanticky, teď kužel svítilny osvětluje vodní hladinu, sezení pro turisty a cestu plnou kořenů. Tady se bude nacvičovat požár lesa, natažení hadic tam a zpátky podle určení velitele stanoviště,“ říkají starosta okrsku Leon Stavovčík a starosta SDH Ch. Lhota Josef Stuiber.
Vedle ocelokolny bývalého družstva měl stanoviště Bohumil Faul. Zde se provádělo odstranění zavěšeného předmětu pomocí čtyř spojených žebříků – průprava například na snášení člověka z výšky.

Kousek za vsí, u takzvaného ´letiště´, je připravený velitel okrsku Jiří Stauber: „Několik metrů od cesty za širokým příkopem je raněný. Družstvo ho musí ošetřit a na nosítkách transportovat k vozu.“

„Hlavně, aby vám nespadl z nosítek. Bude to jeden z vás, jehož si vyberete jako figuranta,“ upozornil Václav Ponocný mladší, zatímco jeho starší jmenovec zůstal velet ve zbrojnici.

U požární nádrže v Orlovicích se pracovalo s vodou.
„Ejektor je vlastně ponorné čerpadlo a má ho ve výzbroji každé auto v základním provedení. Ejektor může jít až do dvaceti metrů hloubky a odčerpá 250 litrů vody, na účely stříkání to stačí. Používáme ho třeba při čerpání studní, což je lepší než tam dávat osmdesátikilovou kalovku,“ vysvětlovali hasiči.

U nádrže zastavuje avie lhotských hasičů, pak přijíždí auto s loučimskými a z vysílačky se ozývá: „Stanoviště 3 volá základnu. Úkol splnili všichni!“

Autor: Zdeněk Huspek