Absolventka umělecké školy, Laura Kuklová, oslovila už loňský podzim Jaroslavu Kaufnerovou, vyučující výtvarného oboru, s návrhem vzájemné spolupráce. Laura, studentka oboru Future Deisgn na britské umělecké škole v Praze, pracuje na magisterském projektu návrhu konceptu emočního společníka pro děti.

Měl by pomocí umělé inteligence a tzv. strojového učení poskytovat dětem potřebnou společnost po návratu domů a pomáhat jim se školní rutinou.

„Po půl roce samostatného výzkumu jsem se rozhodla spolupracovat s dětmi jako spolu-designery projektu. Zjistila jsem, co potřebuji pro další vývoj díky pohledu budoucích uživatelů,“ vysvětluje studentka.

Malý robot prozatím nese pracovní název Montey, na němž se spolupodílí čtyři studenti staňkovské umělecké školy. Jelikož se sami chystají na uměleckou dráhu, jsou pro ně setkání a zpracovávání jednotlivých metod a procesů velkým přínosem, v což absolventka sama doufá.

„Vymýšlíme potenciální scénáře, které budou probíhat mezi produktem a uživatelem, skicujeme Monteyho podobu, řešíme technické vybavení,“ zmiňuje dále Kuklová. Jejím cílem je, aby účel, funkce, řešená témata co nejlépe korespondovaly s uživatelskými potřebami.

Spolupráci vnímá jako velkou profesní zkušenost, jelikož práce s dětmi a vymýšlení nových metodologií není lehký úkol. Jaroslava Kaufnerová už pouze dodala, že o takové spolupráci s absolventy už bylo hovořeno při příležitosti 25. výročí založení školy, tudíž je za naplnění vize velice ráda.