Výuka s pomocí sociálních sítí a mobilních telefonů, virtuální procházky po zajímavých místech, on-line komunikace se zahraničními školami, večerní výuka v on-line prostředí z domova.

Žáci Základní školy ve Staňkově mají možnost hltat plnými doušky znalosti pomocí moderních technologií, které jsou jim blízké.

Nadšeným propagátorem zapojení technologií 21. století do výuky je tamní učitel informatiky Milan Khas.

„Ať se nám to líbí, nebo ne, žijeme v digitálním věku," říká Khas. „Po zkušenostech s integrací sociálních sítí a moderních technologií do výuky jsem přesvědčený, že dokáží žáky při citlivém užití přirozeným způsobem motivovat, výuku činí zajímavější a nebojím se říci, že i kvalitnější," tvrdí učitel.

Khas se nebojí přesouvat část výuky do virtuálního světa. Díky komunikačním programům jako Skype nebo Hangout přenášejícími zvuk a obraz se výuka občas může obejít i bez fyzické přítomnosti učitele.

„Zvu si takto do suplovaných hodin učitele z jiných škol, kteří předmět učí. Především při hodině jazyků. Například jsme spojili naši hodinu angličtiny s hodinou fyziky, kde naši šesťáci popisovali anglicky předměty denní potřeby, děti v Praze Čakovicích hádaly, o jaký předmět se jedná, a popisovaly jej zase z pohledu fyziky. To je jen jeden příklad z mnoha," vysvětlil Khas. Děti tak mají možnost v reálném čase komunikovat s učiteli z jiných škol s jiným pohledem na věc, a výuka je tak rozmanitější.

„Jednou jsem byl na semináři a celý den jsem odučil z Ostravy přes komunikační program, jako bych byl přímo ve třídě, učitel tam byl jen jako dozor. Občas se také s žáky dobrovolně scházíme ve večerních hodinách, kdy probíhá výuka v on-line prostředí z domova. Této výuky se účastní například i žáci z partnerské školy ze Slovenska," popisuje Khas.

Podobným zpestřením výuky ve staňkovské škole jsou například i virtuální procházky, kdy jeden z učitelů vysílá on-line z nějakého zajímavého místa v ČR a ostatní s dětmi v reálném čase komunikují, reagují na otázky, ptají se. Takto si již staňkovští školáci 'prošli' Tábor a Poděbrady, a v dubnu proběhne dokonce on-line prohlídka Domu dějin Holýšovska, při které se tak s tímto muzeem budou moci seznámit i lidé z jiných koutů naší republiky a ze Slovenska.

Obrázková sociální síť Pinterest umožňuje žákům vytvářet elektronický herbář, on-line nástěnky zase pomáhají při kolaborativním způsobu výuky. Díky on-line prostředí také lépe funguje mezinárodní spolupráce mezi školami, děti se učí cizí jazyky přímou komunikací, v návaznosti probíhají i výměnné pobyty.

Khas podporuje i propojování informatiky s ostatními předměty. Podle něj dnes už učitel není (a bude ještě méně) nositelem informací.

„Tím se skutečně stává internet, učitel vlastně jen pomáhá se v této džungli informací orientovat. Dítě může být díky internetu během pár minut 'chytřejší' než učitel."

Poznamenává také, že nemá smysl učit děti podrobné práci s konkrétními počítačovými programy, jejichž technologie se až příliš rychle mění, ale spíše obecným principům používání.

„On-line prostředí a sociální sítě jsou pro žáky přirozené, proč toho nevyužít?" říká Khas. „Znám ale bohužel mnoho škol, kde WiFi volně přístupná žákům, využívání sociálních sítí při výuce či zapojení žákovských mobilních telefonů do výuky vyvolávají velmi negativní reakce v lepším případě jen u učitelů, v horším případě pak i u samotného vedení a využívání těchto aplikací je striktně zakazováno," podotýká s tím, že na těchto školách pak bývá cokoli související se sociální sítí nepropustně blokováno, přestože boj je to často marný velké procento žáků totiž v současné době disponuje vlastním mobilním internetem ve svém telefonu.

Ředitelka školy Jitka Suchá hodnotí zmíněné metody kladně.

„Milan Khas stále hledá nové metody práce, aby žáky motivoval a aby je hodiny informatiky co nejvíce bavily. Pokud může ve výuce vyzkoušet něco nového, vždy se chopí příležitosti. V jeho hodinách ale nejde jen o informatiku. Často do výuky zařazuje mezipředmětové vztahy - například během párové výuky, kdy dva učitelé vyučují současně v jedné třídě, a preventivní témata, rozvíjí spolupráci a dobré vztahy mezi dětmi," říká ředitelka. Ptá se na názor žáků a chce od nich zpětnou vazbu ke své výuce. Rozhodně to není učitel, který je přesvědčený, že všechno umí a nemůže nic zlepšovat. Právě proto je také u dětí velmi oblíbený. Nebojí se udělat si legraci sám ze sebe, přiznat chybu. A to děti vždy ocení," dodala.