Obyvatelé Staňkova a jeho spádových obcí nyní mají možnost ekologicky likvidovat vlastní bioodpad a vytvářet kompost.

Město totiž uspělo v žádosti o dotaci a díky ní bezplatně poskytne zájemcům 510 kompostérů.

Městský úřad nejprve uspořádal anketu, aby zjistil, zda mají lidé o samostatné kompostování vůbec zájem. Ukázalo se, že více než půl tisícovky lidí ano.

„Kompostéry vyjdou na dva miliony 250 tisíc korun, přičemž devadesát procent nákladů pokryje dotace, kterou jsme získali od Státního fondu životního prostředí," přiblížil starosta Staňkova Alexandr Horák.

Nových kompostérů by se zájemci měli dočkat na podzim, až proběhne výběrové řízení a budou vyřízeny všechny náležitosti. Obyvatelé dostanou kompostéry formou bezplatné výpůjčky od města. Po pěti letech pak budou převedeny do vlastnictví občanů.

Vedení Staňkova se rozhodlo podporovat domácí kompostování, protože biologicky rozložitelný odpad tvoří významnou část, až 40 procent, z celkového komunálního odpadu. Město usiluje o zavedení systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidace a zároveň umožňoval jeho další využitelnost ve prospěch přírody i občanů města.

Kompostování je přírodní proces, při kterém dochází k proměně biologických odpadů působením mikroorganismů, vody a kyslíku na humidové látky. Zralý kompost je možno využít na zvýšení úrodnosti půdy na zahradě. Jedná se totiž o stoprocentně přírodní hnojivo.

Do kompostu jsou vhodné například zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kostky, zbytky jídel), zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat, exkrementy hospodářských zvířat, sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.

Staňkov rovněž uspěl i v žádosti o další devadesátiprocentní dotaci z fondu životního prostředí - město získá 1 milion 270 tisíc korun na pořízení nového traktoru pro svou kompostárnu.