Část obyvatelstva Staňkova, Krchleb a Vránova si možná začne sama likvidovat biologický odpad a zároveň vytvářet kompost. Pokud město uspěje s žádostí o dotaci, poskytne bezplatně lidem kompostéry v hodnotě až tři tisíce korun.

Městský úřad uspořádal anketu, aby zjistil, zda obyvatelé města a spádových obcí mají o samostatné kompostování zájem. Výsledky splnily očekávání, vlastní kompostér by uvítalo více než pět stovek lidí.

„Lidé zájem o kompostéry přeci jen projevili. Podali jsme proto žádost o dotaci na pořízení 510 kompostérů pro občany," uvedl starosta Staňkova Alexandr Horák.

Staňkovští usilují o zavedení systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidace a zároveň umožňoval jeho další využitelnost ve prospěch přírody i občanů města.

Staňkov zajišťuje místo pro oddělený sběr biologicky rozložitelného odpadu. Jelikož ale bioodpad tvoří významnou část, až 40 procent, z celkového komunálního odpadu, rozhodlo se vedení Staňkova maximálně podporovat domácí kompostování.

Pokud město uspěje s žádostí o dotaci u Státního fondu životního prostředí, dostanou obyvatelé Staňkova kompostéry formou bezplatné výpůjčky od města. Po pěti letech pak budou kontejnery převedeny do vlastnictví občanů za symbolickou jednu korunu.

Kompostování je přírodní proces, při kterém dochází k proměně biologických odpadů působením mikroorganismů, vody a kyslíku na humidové látky. Zralý kompost je možno využít na zvýšení úrodnosti půdy na zahradě. Jedná se totiž o stoprocentně přírodní hnojivo.

Do kompostu jsou vhodné například zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kostky, zbytky jídel), zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat, exkrementy hospodářských zvířat, sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.