Psychická šikana a ponižování, kritika za vyjádření vlastního názoru, výslechy a černá listina pracovníků. To jsou praktiky vedení Základní školy ve Staňkově, které rozeštvaly tamní učitele, poznamenaly život školáků a nakonec stály křeslo i ředitelku Marii Gruberovou.

Ve středu ji z funkce odvolali staňkovští radní. Podle starosty města Alexandra Horáka praktiky vedení pošlapávaly důstojnost učitelů. Atmosféra na chodbách školy se tak časem stala nedýchatelnou.

„Ředitelka školy a její zástupkyně nedokázaly zajistit příznivé pracovní podmínky pro všechny zaměstnance školy, přičemž se samy staly aktivním činitelem pro vyhrocení situace na pracovišti a s tím spojené neúnosné mezilidské vztahy mezi jednotlivými zaměstnanci a vedením školy. Tím se ředitelka dopustila neplnění svých pracovních povinností,“ uvedl starosta Horák na zasedání zastupitelstva města, které navštívily desítky lidí a na kterém zastupitelé jednomyslně podpořili návrh ředitelku odvolat. Učinili tak za podpory učitelů i desítek rodičů.

Dlouholeté problémy s přístupem vedení školy završil letos v dubnu otevřený dopis pedagogů radnici, popisující situaci na škole jako již zcela neúnosnou.

Pracovníci školy přitom označili za původkyni všech problémů zástupkyni ředitelky Hanu Kozovou. Tu vedení města vyzvalo k rezignaci, kterou odmítla. Následně byla ředitelka školy vyzvána k tomu, aby zástupkyni odvolala či sama rezignovala. Když i Gruberová odmítla, nebylo podle Horáka jiné možnosti, než odvolat samotnou ředitelku.

„Vedli jsme mnoho jednání s oběma stranami, celou situaci důkladně prověřili a došli k jedinému možnému řešení,“ vysvětlil Horák s tím, že změnu vedení školy doporučily i odbory a školská rada.

Za učitele se postavili i rodiče, podle kterých nevraživost mezi pedagogy a vedením vedla k tomu, že se z dětí staly rukojmí.

„Situace se vyhrotila tak, že děti doma plakaly, že na ně učitelka křičí a hrubě jim nadává. Zhoršil se jim prospěch, začaly do školy chodit vyloženě s odporem, projevovaly se u nich žaludeční potíže,“ uvedla jedna z matek v dopisu radním.

Na žáky byl podle rodičů i učitelů vyvíjen psychický nátlak a v ředitelně byli káráni a vyslícháni nevybíravým způsobem.

„Byla jsem svědkem jednoho takového výslechu a byla jsem z toho dosti špatná,“ uvedla zastupitelka Ivana Hettlerová. Zastupitelka a zároveň učitelka na staňkovské škole Marie Roubalová doplnila, že napadání a nátlak ze strany vedení školy jí připadá nechutný a že jí přinesl spoustu probdělých nocí.
Ředitelka Marie Gruberová však všechna nařčení odmítá.

„Spory tu byly a proběhla jednání, na kterých se ale nic nevyřešilo. O některých stížnostech jsem ani nebyla informována a nemohla jsem se k nim tedy vůbec vyjádřit,“ brání se Gruberová. „A současný postup města jako zřizovatele mi připadá velice nestandardní,“ dodává ředitelka s tím, že až od vedení Staňkova obdrží písemné rozhodnutí, zváží další kroky, které podnikne.

Během jednání zastupitelstva, kterého se ředitelka ani zástupkyně nezúčastnily, vystoupila i celá řada učitelů a rodičů podporující rozhodnutí města. Našli se i tací, kteří litovali, že o své místo musí přijít i ředitelka, když prvotním záměrem bylo pouze odvolání zástupkyně Kozové.

Učitele i rodiče však nyní trápí fakt, že právě Kozová bude několik měsíců ´šéfovat´ celé škole, dokud neproběhne výběrové řízení na nového ředitele či ředitelku.Starosta Horák však poznamenal, že jde o jedinou zákonnou cestu k výměně vedení a uklidnění situace na staňkovské škole.