Vedení Staňkova chce obyvatelům města a sousedních Krchleb, Ohučova a Vránova nabídnout zdarma kompostéry. Lidé by si tak mohli sami likvidovat biologický odpad a vytvářet kompost.

Staňkovští usilují o zavedení systému naklání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidace a zároveň umožňoval jeho další využitelnost ve prospěch přírody i občanů města.

Staňkov zajišťuje místo pro oddělený sběr biologicky rozložitelného odpadu, jelikož ale bioodpad tvoří významnou část, až 40 procent, z celkového komunálního odpadu, rozhodlo se vedení Staňkova maximálně podporovat domácí kompostování.

„Za tímto účelem bychom rádi každému zájemci poskytli kvalitní domácí kompostér, a to s využitím možnosti získání finančních prostředků z Evropské unie na jejich zakoupení," uvedl starosta Staňkova Alexandr Horák.

Občané by tak kompostéry v hodnotě až tři tisíce korun nemuseli platit ze své vlastní kapsy, pořídilo by je Město s podporou prostředků z EU.

Město proto nyní pomocí ankety do 27. února zjišťuje, kolik občanů by tuto možnost uvítalo.

„Zatím jsme ve fázi, kdy sbíráme podklady, ale řekl bych, že zájem o kompostéry u našich obyvatel určitě je," poznamenal starosta Horák.

Ke každému kompostéru navíc obyvatelé dostanou zdarma brožuru o tom, jak správně kompostovat.

„Já jsem jednoznačně pro. Není vůbec na škodu, když se lidé o takové věci starají sami a chovají se zodpovědně. Občas jsou moc pohodlní," poznamenala obyvatelka Jarmila Neubauerová. „Navíc vlastní, kvalitní kompost se určitě hodí každému, kdo má někde kus zahrádky," dodala.

Kompostování

Přírodní proces, při kterém dochází k proměně biologických odpadů působením mikroorganismů, vody a kyslíku na humidové látky. Zralý kompost je možno využít na zvýšení úrodnosti půdy na zahradě. Jedná se totiž o stoprocentně přírodní hnojivo.

Suroviny vhodné do kompostu

Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kostky, zbytky jídel), zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový papír, karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.