Díky aktivitě nedávno vzniklého Klubu rodičů Amos a Vlaďky Čtveráčkové a díky financování Města Staňkov (z rozpočtu bylo vyčleněno 70 tisíc korun) má škola konečně vytouženou keramickou pec. Ta by měla sloužit nejen pro potřeby základní školy a základní uměleck školy, ale měla by být využívána, za přesně stanovených podmínek, i veřejností. Na snímcích je 'slavnostní křest', na který si kromě učitelů a dalších zájemců udělal čas i starosta města Alexandr Horák a přišel si také něco „uplácat“.