Víceúčelové sportovní hřiště pro veřejnost je velkým dluhem, který má vedení Staňkova u obyvatel města. Základy sportoviště stojí pod staňkovským Lidovým domem již několik let, jeho vybudování však bylo vždy odkládáno.

Nyní se však Staňkovští již konečně dočkají. Zastupitelé města schválili smlouvu s firmou Vysspa Sports technology, která podala ve výběrovém řízení nejnižší nabídku a postaví hřiště za necelých šest milionů korun.

Nové sportoviště bude zcela hrazeno z rozpočtu města, s jeho výstavbou se začne v březnu příštího roku a dokončení je plánováno na srpen téhož roku tak, aby hřiště mohlo být dětmi ze základní školy a samozřejmě i širokou veřejností bezprostředně po svém dokončení plně využíváno.

„Hřiště bude oplocené o rozměrech 44 m x 24 m a umožní využití pro hraní malé kopané, házené, nohejbalu, volejbalu, streetballu a tenisu," popisuje starosta města Alexandr Horák.

Součástí bude i zázemí s terasou, klubovnou, skladem a dvěma šatnami s nezbytným sociálním zařízením – umývárnou se sprchami a WC. Provozně bude hřiště spadat pod městské technické a bytové středisko a správce Lidového domu.

„Bezplatné užívání město umožní nejen dětem ze základní školy v rámci výuky, ale i mateřské škole a střední soukromé škole a gymnáziu Bean. U ostatních subjektů, ať již organizovaných nebo neorganizovaných se budeme snažit nastavit částku za pronájem tak, aby její výše byla pro tyto subjekty únosná," zakončil Horák.

Jen kousek pod místem, kde vznikne zmíněné sportoviště, Staňkovští právě dokončili stavbu jiného hřiště za tři miliony korun. To se nachází v areálu základní školy, má běžecký okruh, sektory pro vrh koulí a pro skok do dálky a běžeckou rovinku na 60 metrů sprintu. Toto hřiště však bude sloužit výhradně žákům staňkovské školy.