Sama Klárka aktivitu Hobby horsing již několik let provozuje. Registrovalo se 12 soutěžících, ale během závodu se hlásily další zájemkyně. Soutěž měla dvě kategorie a pět disciplín - parkur, drezuru, kros, dostihy a skok mohutnosti.

Ačkoliv se může zdát, že se jedná o pouhou dívčí hru, opak je pravdou. Hobby horsing má status oficiálního sportu.

Kolébkou této aktivity je Finsko, odkud postupně začal nabývat mezinárodní popularity, a to především díky dokumentu Hobbyhorse Revolution od režisérky Selmy Vilhunenové.

Rozhledna, chata a restaurace Svatobor u Sušice.
Restaurace na Svatoboru je opět v provozu, na rozhlednu jdete přes turniket

Svou popularitu a silnou základnu mladých jezdkyň získává hobby horsing v posledních letech i v Čechách. Jedná se o finančně dostupný sport, jehož smyslem je spojovat mladé dívky se společným zájmem o módu, pohyb a koně.

"Ve Kdyni bylo k vidění mnoho krásných koníčků – hobbíků, přičemž si některé dívky své hobbíky do soutěže i samy vyráběly," sdělila spoluorganizátorka Lada Tichá.