Srbičtí zastupitelé si finální podobu znaku zvolili loni v prosinci, minulý měsíc jim znak a vlajku schválil parlament.

Srbický znak tvoří červeno-stříbrně vlnkovitě dělený štít. Nahoře je stříbrný kráčející lev se zlatou zbrojí (drápy a jazyk) přidržující zlatou palmovou ratolest, dole jsou tři zelené lipové listy.

„Figura kráčejícího lva přidržujícího palmovou ratolest představuje, jakožto jeden z typických atributů sv. Víta, vyjádření starobylého kostela sv. Víta v Srbicích, který je připomínán v roce 1273, přičemž jeho založení se klade již na konec 12. století,“ popisuje heraldik Jan Tejkal, který podobu srbického znaku vytvořil. „Figurální motiv lipových listů připomíná dobu panování Černínů z Chudenic, kdy bylo ve vsi vysázeno množství stromů a obecně pak vyjadřuje také přírodní rámec obce,“ dodal s tím, že počet tří listů koresponduje s počtem katastrálních území obce – Srbice, Těšovice a Strýčkovice (včetně místní části Háje).

Vlnkovité dělení štítu připomíná někdejší rybníky ve vsi – mezi nimi například Svatovítský rybník s mlýnem mezi vsí a kostelem. Červeno-stříbrná barva polí je odvozena z erbu Žákavců ze Žákavy, kteří jsou uváděni jako stavitelé tvrze, respektive renesančního zámku ve vsi.

Dětský den v Semněvicích.
Do pořádání Dětského dne se zapojila i organizace Romodrom