Nízkoprahový Klub Fontána pro děti a mládež zřizovaný Diakonií Západ si dal za cíl minimalizovat výskyt nelegálních graffiti v Domažlicích. Ze starého plotu vedle budovy, kde sídlí, pracovníci spolu s klienty vytvořili legální plochu, kam si může kdokoliv přijít zasprejovat.

„Její využití má několik základních pravidel, která jsou zde viditelně sepsaná. Nabádají uživatele například k dodržování pořádku, vyhýbání se urážlivým či hanlivým výrazům. Doufáme, že ve městě se sníží výskyt nevzhledných obrázků či nápisů na fasádách, zdí a plotech,“ zmínil doplnil Jakub Jansa, koordinátor klubu.

Autory nelegálních graffiti jsou zpravidla teenageři, kteří si to buď pouze zkoušejí, nebo tím chtějí něco sdělit, anebo je to jejich životní styl. Každopádně tím poškozují cizí majetek a dopouští se trestného činu. Působí tím problémy majitelům domů i sobě.

„Od nové plochy je to už jen pár kroků do našeho klubu, kde teenageři ve věku 6 až 20 let mohou vyhledat pomoc, když se dostanou do tíživé situace. Řeší zde vztahové problémy, učí se např. jak najít práci, získávají návyky zdravého trávení volného času a celkově zvyšují své šance uspět v budoucím životě“, shrnul Jansa. Plocha na graffiti vznikla z projektu Domažlickej legál, který byl podpořen z programu ČSOB pomáhá regionům.