Zatímco zastupitelstvo obce se dle vlastního tvrzení snaží školku, která je v dezolátním stavu, dovést k úspěšné obnově, někteří občané Pasečnice mají pochybnosti o průběhu rekonstrukce, její právní bezúhonnosti, o nové půdní vestavbě sloužící pro potřeby obce a v této souvislosti i o správném využívání dotace. Z důvodů nejasností v jednání zastupitelů obce tak vznikla občanská iniciativa „Za MŠ na Pasečnici“, kterou podepsalo na šest desítek lidí.

„Nemáme možnost sledovat, co se se školkou děje. Záměr nebyl vůbec vyvěšen, jak ukládá stavební zákon, takže se ke změnám užívání budovy školy a budoucí podobě historického objektu nemohl nikdo vyjádřit. Zda vesnice půdní vestavbu potřebuje, se zastupitelstvo v žádné obecní anketě nebo referendu lidí nezeptalo, ač to kandidáti v předvolebním boji slibovali,“ říká jedna z iniciátorek podpisové akce Marta Lstibůrková. „Chceme tedy pouze to, aby zastupitelé jednali jasně a průhledně. Dotace jsou peníze daňových poplatníků a oni dělají tajnosti, jako by nám do toho nic nebylo,“ dodává.

„Chceme znát konkrétní dotační titul na rekonstrukci MŠ. Chceme mít jistotu, že přidělená dotace je nezpochybnitelná a bude využita tak, jak má být, a nebude se muset vracet,“ připojuje další členka sdružení Marta Skarlandtová své pochybnosti, které vycházejí z informací krajského úřadu i z komunikace s příslušnými státními úřady. „Naše zastupitelstvo mlží a tvrdí, že bude-li do dotace někdo pořád šťourat, peníze nebudou. Každé jiné zastupitelstvo se získanými dotacemi veřejně chlubí a občany o konkrétním titulu a jeho podmínkách jasně informuje,“ poznamenává.

Obavy zesílilo například i pochybení ze strany vedení obce, k němuž během rekonstrukce došlo, a pokuta, kterou stavební úřad udělil obci za neohlášené provedení vnitřních úprav. „Ukázalo se, že žádná kompromisní řešení ani ústní dohody mezi úřady a obcí uzavřeny nebyly, přesto zastupitelé ve svých ´Informacích občanům´ veřejně tvrdili pravý opak,“ reagoval bývalý starosta Pasečnice Václav Ticháček.

Podle zastupitelů však iniciativa obec pouze poškozuje a šíří poplašné zprávy, a proto se zastupitelstvo obce rozhodlo zareagovat trestním oznámením a následně i předáním podnětu vůči občanské iniciativě na přestupkovou komisi.

„Mysleli jsme si, že když uděláme iniciativu, tak nám obec poskytne odpovědi, na které mají všichni Pasečničtí právo. Ale takto vyhrocená situace nás vedla k založení občanského sdružení ´Pasečnice sobě´,“ říká Skarlandtová. „Hledáme možnost, jak komunikovat. Chceme, aby i tady platilo, že demokracie je svobodná diskuze. Ale kriminalizování občanské iniciativy, veřejné pomlouvání a ostouzení kritiků, pokusy o jejich umlčení dnes už dokonce pomocí právní kanceláře, vyhazování novinářů z veřejných zasedání, snaha způsobit jim potíže v zaměstnání, to vše až příliš zavání starými časy,“ dodává.

Dodržování práv obyvatel Pasečnice leží na srdci i Luďkovi Minaříkovi. „Vedení obce mi odmítlo odpovídat na dotazy s tím, že jako chalupář nejsem plnohodnotným občanem obce a budou se se mnou bavit pouze ohledně toho, co se týká mé nemovitosti. To je jasné porušování zákona o obcích,“ říká Minařík, který má podle zákona, stejně jako ostatní Pasečničtí, právo vyjadřovat se ke všem usnesením a činnosti zastupitelstva. „Kdo se odváží projevit sebemenší pochyby o jednání zastupitelstva a dožadovat se odpovědi na jednoduchou otázku, je okamžitě nepřítel,“ tvrdí Minařík. „Člověk má pocit, že když přijede do Pasečnice, je rázem zpátky v totalitě,“ tvrdí Skarlandtová a připojuje otázku: „Kdo vlastně dělá dusno v Pasečnici? My tím, že se jako svobodní občané našich zastupitelů ptáme, anebo zastupitelé tím, že po každém našem dotazu spustí místo věcné a pravdivé odpovědi hlasitý pokřik na celou vesnici, cože jsme si to vůbec dovolili?“

Vedení obce se nyní rozhodlo bránit se a využívat právního zastoupení, které vedlo i k napsáním dopisů třem občanům obce, v nichž je upozorňuje, že pokud budou narušovat jednání, budou také vykázáni ze schůzí zastupitelstva.

„Chceme uklidnit situaci, ale na všechny naše pokusy o komunikaci se reaguje agresí. Máme pocit, že jsme již vyčerpali všechny možnosti,“ zoufá si Lstibůrková.

Ať už se zastupitelé dopouští při rekonstrukci školky i dalších pochybení, nebo jsou obavy občanského sdružení přehnané, vyhlídky na klidnou a spokojenou Pasečnici zatím nevypadají příliš růžově. Členové sdružení čekají na výsledek trestního oznámení, zasedání zastupitelstva jsou řízena tím, kdo má silnější hlas. Otevřené dopisy zastupitelů označují některé z obyvatel Pasečnice za lháře a udavače. Padají zmínky o pomstychtivosti za prohrané volby i výzvy k odstěhování se z obce.

Řada Pasečnických se shoduje, že šarvátky rozdělily obec ve dví a zasévají nevraživost i mezi dlouholetými sousedy.

„Lidé se navzájem vyhýbají a přestali si dokonce i odpovídat na pozdravy. Taková situace je velmi smutná,“ lituje Minařík jako jeden z mnoha.

Vyjádření vedení obce Pasečnice:

Pochybnosti čtyř občanů, jejichž výroky jsou v článku citovány, nemají absolutně žádný reálný podklad a obec může toto tvrzení doložit množstvím písemných dokladů. Dotace na rekonstrukci budovy MŠ je čerpána v souladu se všemi právními předpisy, v souladu s pravidly pro čerpání dotací a podle pokynů krajského úřadu.

Jednání zastupitelů bylo vůči občanům naprosto otevřené a občané byli o záměru rekonstrukce budovy informováni různými způsoby, jak opět dokládají písemné materiály. Navíc o dotaci se obec snažila celé dva roky. Na rekonstrukci budovy, která není památkově chráněna, není třeba vypisovat anketu, natož obecní referendum. Obec opravdu platila pokutu 1000 Kč, ale za rok 2008, dávno před rekonstrukcí, kdy se snažila vnitřními úpravami vyhovět hygieně. Za pokutu přijal osobní zodpovědnost starosta a také pokutu zaplatil. Občanská iniciativa svou výzvou, pro niž byly získávány podpisy občanů a rodičů dětí z MŠ, uvedla občany v omyl a svými nepravdivými údaji způsobila v obci paniku. Obec proto podala trestní oznámení na neznámého pachatele a šetření policie ČR bylo předáno na přestupovou komisi pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití. Celá věc je v současné době v šetření.

Jak se obec může chlubit získanou dotací, když je dotace neustále zpochybňována, a to přesně stejnými lidmi, jako byla v roce 2008 zpochybňována dotace 2 milionů na opravu obecních komunikací? A výsledek? Dotace byla úspěšně využita a dnes má naše obec opraveny obecní cesty jako málokterá obec v celém státě. Povyk kolem dnešní dotace na opravu naší MŠ je jen opakováním již jednou zažitého. Otázkou zůstává dnes, jako před dvěma lety, skutečný důvod počínání již zmíněných občanů. Jedná se o předvolební boj nebo jsou ve hře ještě jiné zájmy? Mínění jednotlivců nemusí být vždy bez postranních zájmů a úmyslů. Kdo by jinak nemohl chtít záchranu budovy, aby v ní mohla dál být MŠ pro děti nejen naše, ale i z okolních obcí? Kdo z občanů by jinak nechtěl, aby do obce přicházely potřebné prostředky na její zvelebení a rozvoj, zvláště v dnešní době? Co by se stalo s budovou bez dotace na její opravu? Hygiena by školku zavřela, prázdná budova by pak jen dále chátrala a pak by ji někdo výhodně koupil a uskutečnil tak svoje dávné soukromé záměry, to vše ´za babku´ i s pozemkem. Určitě by to nebyla již nikdy MŠ. Obec nemá žádné prostory pro schůze, přednášky a podobně. Proto je uvažováno do budoucna o využití podkroví budovy MŠ. Na tento záměr zatím peníze nejsou.

Jsou dnešní zastupitelé opravdu tak hrozní, když pro obec získali během dvou let dotace ve výši hodně přes 5 milionů korun? Jen neradi připomínáme, že za 12 let působení předchozích zastupitelů nebylo pro obec získáno téměř nic, ačkoli podmínky pro dotace byly mnohem příznivější než dnes. Tady je na místě se ptát: Kde byla paní Skarlandtová, paní Lstibůrková a pan Minařík, když se MŠ provozovala 7 let bez kolaudace kotelny? Kde byli, když se nekonaly žádné veřejné schůze a tak dále? To byl ovšem starostou pan Ticháček, který rád a ochotně plnil všechna přání výše jmenovaných, včetně prodeje pozemků. Oni vlastně vedli obec. Dnes to již neplatí a to je ten kámen úrazu. Výroky paní Skarlandtové o totalitě to jen potvrzují. Kdo nejvíce křičí na veřejných schůzích a kdo si plete veřejné schůze s divadelním představením, kdo má v rukou režii tohoto pochybného dramatu a komplikuje každé jednání, mohou zhodnotit pouze přítomní občané. Mnohokrát jsme nabízeli spolupráci místo konfrontace, vždy marně, a opět jsou pro to k dispozici důkazy. Jen pro příklad - naše odpovědi na dotazy pana Minaříka, ale i ostatních, kteří se v článku vyjadřují, jen za uplynulý rok tvoří vrstvu papírů silnou na dva prsty. Navíc pan Minařík monitoruje každou schůzi svou soukromou videokamerou, bez ohledu na ochranu osobnosti občanů, jejich soukromí a souhlas.

Tvrzení, že dotyční chtějí uklidnit situaci v obci, je přímo výsměchem. Jsou to právě oni, kteří zásobují veškeré možné instituce a úřady svými nepřetržitými podněty, jsou to oni, kdo v obci šíří neustále poplašné zprávy o vracení dotace a následném zadlužení obce, i když nemají žádné argumenty, proč by se tak mělo dít. Naši občané jsou natolik slušní a hodní lidé, že by nikdo nemohl věřit tvrzení o nějakých výzvách k odstěhování. Naopak občané Pasečnice vždy dobře přijali jak chalupáře, tak nově příchozí, vždy byli ochotni těmto lidem naopak pomoci. A to platí beze zbytku právě na ty, kteří dnes organizují různé iniciativy, sdružení a novinové články. Pokud někteří občané nemají potřebu určitým lidem odpovídat na pozdrav, je to sice smutné, ale někdy pochopitelné a ti, kterých se to týká, si za svou situaci mohou sami. Asi se chovají jinak, než bývá ve vesnici zvykem.

Starosta a zastupitelé obce