O tom, že jim pozemek patří, nemůže být pochyb. Ze zákona je ale jasné, že jde o místní komunikaci a točna je stavba na cizím pozemku. To znamená, že není možné točnu zahradit a zabránit vjezdu autobusu, protože povrch obraciště je veden v majetkové evidenci městyse.

„Snažili jsme se spor ukončit, protože neúměrně zatěžuje nás i stavební úřad. Rozhodnout v této kauze ale není jednoduché. Pulkertovi tvrdí, že tam žádná točna nebyla a není. My ji ale máme v evidenci místních komunikací. Autobus tam jezdil a točil se tam," řekl starosta Všerub Václav Bernard.

Podle jeho slov by bylo snazší řešení vybudovat obraciště jinde a na pozemku městyse.
„Nebyl by to velký problém. Nové obraciště by stálo maximálně třicet tisíc. Navrhl jsem právnímu zástupci Pulkertových, že bych spor rád ukončil způsobem, který by byl akceptovatelný pro obě strany," pokračuje Bernard.

Právě v tom je háček. Městys potřebuje kupní smlouvu, aby měl doklad, že majetek odprodal. Pulkertovi však asfaltový povrch koupit nechtějí a trvají na dohodě o narovnání.
„Pozemek je náš. Aby veškeré dohady v roce 2009 skončily, nabídli jsme, že vše za padesát tisíc odkoupíme. Obec to tehdy odmítla a nyní nám to nabízí. My už ale nemáme zájem. Pokud obec doloží, že je povrchový asfalt na našem pozemku jejich, ať si ho na vlastní náklady vybagruje. Už dost na tom, že se musíme o vlastní majetek neustále dohadovat," řekli Deníku Pulkertovi.

Zdá se, že vyřešení sporu je opět v nedohlednu.
„Vypadá to, že se hned tak nedohodneme. Vše, co jsme mohli k točně doložit, jsme doložili. Jelikož je to záležitost ze šedesátých až sedmdesátých let, kdy administrativa byla, jaká byla, víc už doložit nemůžeme," dodal Bernard.

Není proto vyloučeno, že spor o tom, zda pozemek v Pláních je točna a zda se na ní smí autobus otáčet, bude muset vyřešit soud.