V současné době se rozbíhá příprava nového společného divadelního projektu, do jehož nácviku se tentokrát zapojili mladší žáci. Domažlické gymnázium v něm zastupují žáci třetího ročníku osmiletého studia.


První společné setkání účinkujících z obou škol se uskutečnilo v září v Regensburgu, dva dny z posledního říjnového týdne pak bavorští gymnazisté strávili v Domažlicích. Zde je čekalo zopakování a zdokonalování scén, na nichž se začalo pracovat již během pobytu na Siemensově gymnáziu, ale nechyběla ani příprava nových výstupů. Důraz byl kladen zejména na gesta, pohyby a vyjádření emocí v různých situacích.


Kromě dramatických vystoupení se gymnazisté věnovali také rozvíjení své fantazie a alespoň trochu i svých výtvarných dovedností. Na část odpoledne byli totiž rozděleni do národnostně smíšených dvojic či trojic. Každý jejich člen měl nakreslit nějaký symbol vážící se k Evropě a svoji volbu zdůvodnit. Výsledky pak každá skupina představila ostatním.


Někteří viděli symboly Evropy v překvapivě širokých souvislostech
„Já spojuji s Evropou peníze, protože se tady vše točí kolem peněz a každý se snaží hromadit bohatství. Jako peníze jsem nakreslil euro, protože se jím platí v mnoha zemích a můžeme říci, že spojuje Evropu,“ uvedl jeden z bavorských žáků.


Dalším společným úkolem účastníků projektu bylo představit fiktivního typického Čecha a Němce a uvést, co mají společného a v čem se naopak jejich způsob života liší. Proto museli nejdříve vzájemnými otázkami zjistit co nejvíce informací o příslušnících druhého národa. V rámci tohoto úkolu se současně také učili překonávat případný ostych a komunikační bariéry.


„Pracujeme s mladšími žáky, kteří jsou perspektivou pro naše společné projekty na další čtyři roky a současně jsou také pokračovateli již vytvořené tradice společných představení. Tím, že začínají v nižším věku, vzniká možnost navázání hlubších vzájemných kontaktů mezi nimi a případně i mezi jejich rodinami,“ zdůraznil zkušený pedagog Siemensova gymnázia Wolfgang Friedl, jenž byl autorem scénářů a režisérem obou předchozích společných představení.


„Při pobytu v Regensburgu jsme se věnovali především nácviku scén, které se týkaly historie Evropy, teď jsme se více zaměřili na současnost,“ doplnila jeho slova Emilie Nosková, jež je koordinátorkou společných projektů na domažlickém gymnáziu.

Autor: Jan Pek