Policejní statistiky za rok 2010 dopadly pro policisty našeho regionu více než slušně. Objasněností trestných činů se dostali svými výsledky mezi nejlepší okresy republiky. Nejen o tom jsme si povídali s vedoucím Územního odboru policie Plzeňského kraje v Domažlicích Miloslavem Horou.

Čemu hlavně přičítáte tak vysokou objasněnost a další výsledky týkající se kriminality na Domažlicku, už vzhledem k tomu, že se jedná o příhraniční okres, kde je velká migrace osob?

Zaprvé je to díky velice dobrá spolupráce s vedením měst s rozšířenou působností, tedy Domažlic a Horšovského Týna, ale nejen s nimi. Řekl bych se všemi starosty domažlického regionu.

Jak vypadá tato spolupráce v praxi?

Jakmile starostům něco chybí, něco se jim nelíbí, telefonují mně nebo vedoucímu příslušného obvodního oddělení, od kterého se to dozvím. To je základní věc.

Využívají toho?

Využívají. V naší policejní ´hantýrce´´ se tomu říká Community policing. Není to nic jiného než to, co dělali kdysi staří policajti – být mezi lidmi, mluvit s nimi. Chce to nebát se být mezi lidmi a nestranit se. Jsme tady pro ně, to je hlavní.

Říkal jste zaprvé, co následuje zadruhé?

Jako druhou důležitou věc vidím koordinační dohody s městy s rozšířenou působností, tedy Domažlicemi a Horšovským Týnem.

K čemu jsou dohody dobré?

Je v nich vymezeno, co zajišťuje město a co naopak my, republiková policie.

Má spolupráce s veřejnou správou ještě třetí rovinu?

Další velice důležitou věcí je to, že v obcích s rozšířenou působností mají městskou policii. V Domažlicích je strážníků zhruba patnáct, v Horšovském Týně sice jenom dva strážníci, ale i tak to lze hodnotit kladně.

Co, podle vás, nejvíce přispívá k zajištění bezpečnosti obyvatel regionu, která patří podle statistik mezi nejvyšší v republice?

Rozhodně je to aktuální vyhodnocování bezpečnostní situace vedením územního odboru Domažlice, kde máme nápad trestné činnosti a v jakém rozsahu.

Jakým způsobem reagujete na vzniklou situaci?

Okamžitě se na taková místa zaměřujeme, posíláme tam hlídky a posilujeme dohled. První v činnosti policie je prevence, hlídky musejí být vidět. A jestliže se v problematických místech policisté pohybují ať už pěšky, nebo tam zajíždějí vozem, působí to preventivně a dá se říci, že to i pomáhá.

V současné době se v souvislosti s policií ale mluví hlavně o šetření. Policisté jsou – z mého pohledu – více než kdy předtím vidět v ulicích jako pěší hlídky. Je to nová motivace pro strážce zákona, aby byli více mezi lidmi, nebo vše souvisí šetřením pohonných hmot?

To, že chodí policisté pěšky, není nic nového, chodívali i dříve. Je pravda, že jsou vidět častěji a je také třeba říci, že policie má určitá omezení. Ta omezení byla dána v rozpočtu všem ministerstvům, ministerstvo vnitra, potažmo policie, dostala méně peněz a musí si s tím poradit. Ovšem je třeba připomenout, že ač je méně peněz nechci, dokud budu řídit policii na Domažlicku, aby občan jakkoli pocítil, že je méně peněz, a je například více ohrožen, neboť policie nemá dostatek peněz na benzin. To se nesmí stát ani tady, ani jinde v republice. Jestliže se něco děje, musí se tam vyjet. My to musíme ušetřit jinde, to už ale občana nemusí zajímat, musí se cítit stejně bezpečně jako minulý rok.

Vzešel nějaký problém z toho, že řady policie v posledním půlroce opustili také v našem regionu někteří déle sloužící policisté? V globálu, dá se říci, se váš tým z toho důvodu omladil. Nenese to určité riziko, obáváte se toho?

Já jsem v Domažlicích zhruba čtyři roky a už když jsem sem nastupoval, odcházela celá řada lidí, mezi nimi i vedoucí obvodních oddělení i lidé z tehdejšího okresního ředitelství. Musím přiznat, že nebyl velký výběr, ale já jsem tehdy vsadil na mladé. Dnes je na postu vedoucího obvodního oddělení v Domažlicích bakalář Šmíd.

Nejlepší oddělení máme za loňský rok v Horšovském Týně, kde je vedoucím magistr Kubal, také mladý člověk, vedoucí Holeček v Poběžovicích je také mladý. Nového vedoucího bude mít i kdyňské obvodní oddělení, kde odešel vedoucí Konop, to také budu řešit. Domnívám se, že pokud se dá prostor mladým lidem, u kterých je vidět, že mají zájem pracovat a policejní práce je baví, není se čeho obávat.

Takže nelitujete, že jste dal prostor mládí?

Vsadil jsem před čtyřmi roky na mladé, vzdělané policisty, lidi, kteří chtějí dělat, a podívejte, výsledky jsou nejlepší v celém Plzeňském kraji. A jako okres jsme druzí v republice. Znovu opakuji, nebojím se toho a tři, čtyři roky prokázaly, že jestliže dáte příležitost mladým lidem, trochu je vedete a snažíte se jim vytvořit podmínky a pomoci, tak se vám mladí odvděčí, což je vidět na našich výsledcích.

Kdo nebo co vám udělalo vloni největší radost?

V měsíci listopadu probíhá každoročně na krajském ředitelství v Plzni vyhodnocení nejlepších kolektivů, nejlepších pracovišť. V roce 2009 jsem měl vyhodnocené jako nejlepší pracoviště obvodní oddělení Domažlice v čele s Petrem Šmídem a pak také oddělení obecné kriminality Domažlice, které vede Petr Kuneš.

Jak ale obstála pracoviště policie z našeho regionu v krajském srovnání v loňském roce?

Tentokrát jsem měl nejlepší obvodní oddělení Horšovský Týn čele s Petrem Kubalem, nejlepší kriminalisty po linii hospodářské kriminality, jež vede Štěpánka Tauerová a opět jako nejlepší oddělení obecné kriminality v čele s Petrem Kunešem. A jsou to všechno mladí lidé na vedoucích postech.

Takže dávat mladé lidi do vedoucích funkcích se nebojíte?

Ne, neboť jsou bystřejší, rychlejší, nápaditější. Naučí se snáze nové věci, ať už jde o práci s počítačem nebo nové metody a přístupy, než to zvládne starší člověk.

Mezi dříve narozenými však panuje také názor, že dnešní mladí lidé – tedy i policisté – jsou více arogantní, než tomu bývalo u stejně starých před lety. Myslíte si, že je to obecně pravda, nebo se musí brát případ od případu?

Nemůžeme házet všechny do jednoho pytle. Já osobně to beru případ od případu. I vy se setkáváte s mladými lidmi a víte, že jsou slušné děti a mladí lidé, a jsou pak také méně slušní a dokonce hulváti. Řekl bych, že je o trochu jiná doba. Když jsme vyrůstali my, byl více kladen důraz na úctu ke staršímu člověku, byli jsme k tomu vedeni také ve školách, protože učitelé byli staří pánové, učitelky starší dámy. Totéž pak bylo na středních školách. Myslím si, že vše kolem nás je dáno hlavně společností. I ta společnost je dnes svým způsobem nemocná, vidíte, že ne vše funguje tak, jak by mělo.

Co vám osobně nejvíce vadí?

Hlavní doménou se v posledních letech staly peníze. To, myslím si, není dobře. Bez peněz sice být nemůžeme, ale vadí mi, že mezilidské vztahy se v souvislosti s nimi vytrácejí. A to dobře není. Je to poznat ve městech, ale zřejmé je to i na vesnicích. Slyším od lidí: „Jo, dřív šli spolu lidé na tancovačku, nebo se scházeli…“ Určitě to tak ale není u všech, avšak existují momenty, kdy je třeba něco dělat. Myslím si, že tady má společnost určitý dluh, měla by mladé lidi ještě lépe vychovávat.

Byly by třeba například změny některých zákonů?

Zákony určitě nejsou špatné, ale ne všechny jsou dokonalé, jak by měly být.

Na závěr čistě hypotetická otázka: Pokud byste byl ´policejní pánbůh´, nebo to alespoň měl u něj hodně dobré, co byste si pro policii nejvíce přál? Co by vám měl splnit?

Řeknu vám to zcela lapidárně. Měl by mi splnit to, aby se nám práce dařila a lidé s námi byli spokojení. Abychom měli všechny podmínky pro to, aby se skutečně policejní práce ubírala dopředu. Tím je asi řečeno všechno.