Domažlické učiliště přibírá od 1. července pod svou správu Integrovanou střední školu Stod.

„Žáků se toto opatření nedotkne, obory se slučovat nebudou,“ uklidňuje Petra Jarošová, mluvčí Plzeňského kraje, který rozhodl o sloučení dvanácti škol v regionu do šesti silnějších subjektů.

„Poklesne počet zaměstnanců v ekonomickém úseku, neboť administrativa obou škol se sloučí,“ vysvětlila ředitelka domažlického učiliště Zdeňka Buršíková.

Do 10. května mohou zákonní zástupci budoucích žáků spojené školy odevzdávat zápisové lístky, a tím stvrdit zájem uchazeče studovat zvolený obor v Domažlicích či Stodě.

„Poté budeme znát počet přijatých žáků a na jeho základě budeme tvořit třídy. Díky sloučení můžeme lépe reagovat na menší počet žáků, kteří vycházejí ze základních škol,“ domnívá se ředitelka a dodává: „Velikou výhodou naší školy je, že absolventi se bez problémů uplatňují na trhu práce.“
Do Stoda se rozšíří vzdělávací nabídka domažlické školy, což může pomoci naplnit otevírané studijní a učňovské obory.

„Sloučení bylo nutné provést z důvodu demografického vývoje, kdy dochází ke snižování počtu žáků ve středních školách. Vzniklé silnější subjekty se lépe vyrovnají s poklesem počtu žáků a s tím souvisejícím úbytkem finančních prostředků,“ vysvětlila mluvčí argumenty, které vedly kraj ke zmíněnému rozhodnutí.

„Silnější celek může ve větší míře nabízet volitelné předměty, je možná širší nabídka volby výběru z jazyků, lépe se zabezpečí kvalifikovanost pedagogů a také jejich zastupitelnost,“ dodala Jarošová.