Tou ženou je dnešní jubilantka, plzeňská rodačka Marie Korandová, provdaná Majtánová, která právě dovršila 80 let života.

Pro milovanou obec Stráž v roce 2001 sepsala historicko – společenskou monografii, která dostala název Stráž – nejmenší privilegovaná ves domažlických Chodů. Známá je její kniha Chodové v pověstech. Další své dílo Evropan z Domažlic věnovala významné domažlické osobnosti MUDr. Antonínu Steidlovi. Nelze nezmínit publikaci Zahrada pod kulatou věží, která je věnována krátkým povídkám z období národního obrození na Domažlicku.

Paní Majtánová píšící pod jménem Korandová má na svém kontě řadu publikací, jež se vztahují nejen k našemu regionu.

„Za svoji životní dráhu má na svém kontě 25 vydaných titulů, z toho některé pro děti i v jazyce slovenském. Je stále činná, aktuálně pracuje na další knize," uvedla Domažlickému deníku Vlasta Nosková, která je se spisovatelkou již 15 let v kontaktu a napomáhá při vydávání jejích knih.

Od ní jsme se dozvěděli, že spisovatelka ani nyní neodpočívá, naopak připravuje další novinky.

„Připraven je román Piruety na ostří nože, který pojednává o Josefu Blauovi, jenž žil v Nýrsku. Měl by se letos objevit na pultech knihkupců. V rukopisu je připraven i román Západočeské drama Josefa Kajetána – název napovídá, že je věnován J. K. Tylovi. Kdy se dostane ke čtenářům není jasné, neboť vydání zatím není finančně podpořeno," prozrazuje Nosková a dodává, že dosud nevyšel rukopis Dřevěný chlebíček od Čerchova, na který sice přispěli sponzoři již na přelomu roků 2012 a 2013, avšak vydavatel ho dosud nevydal.

„Připravena je i kniha s recepty používanými při obřadních slavnostech v západních Čechách. V současné době dokončuje paní Majtánová v Bratislavě rukopis o rodině zakladatele Škodových závodů v Plzni – o Ing. Emilu Škodovi," říká o neutuchajícím pracovním nasazení ženy, již osud zavál na Slovensko, a za své počiny obdržela v roce 2012 od Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů cenu Významná česká žena ve světě.

„V současnosti paní Majtánové zdraví nedovolí přijet ani do Plzně ani na Chodsko, ale doufá a těší se, že cestu v průběhu roku uskuteční. Ráda bych jí za nás všechny, kteří ji máme rádi, i za její čtenáře pogratulovala a k životnímu jubileu popřála vše nejlepší, a hlavně hodně zdraví," zakončuje Nosková a naše redakce se k její gratulaci velice ráda připojuje.