Další díl našeho seriálu vám tentokrát přiblíží možnosti sportovního vyžití v Klenčí a také místní Tělovýchovnou jednotu Spartak.

V Klenčí pod Čerchovem nemají o sportovní aktivity ani o nadšené sportovce nouzi. Spartak má kolem dvou set sedmdesáti členů v mnoha oddílech. Nechybí zde fotbal, atletika, tenis, triatlon, lyžaři, šachisté ani sport pro všechny.

Pro své početné aktivity mohou členové Spartaku využívat sportovní areál, zahrnující fotbalové hřiště, atletickou dráhu, dva volejbalové kurty, přírodní koupaliště a tři tenisové kurty. „Některé turnaje pořádáme ve spolupráci s hotelem GAME, při kterém jsou další čtyři tenisové kurty a krytá tenisová hala,“ říká starosta městysu Karel Smutný s tím, že pro Klenčí se sedmi kurty a halou není tedy problém pořádat i větší turnaje.

TJ Spartak využívá také novou moderní tělocvičnu v základní škole. Pro zimní sporty pak slouží lyžařský areál v Caparticích se třemi turistickými ubytovnami, běžeckými tratěmi a sjezdovkou.

„Rádi bychom ještě viděli dokončené víceúčelové hřiště u školy, které bychom mohli v budoucnu také využívat,“ přeje si místopředseda Spartaku Luboš Kulík.

Mezi závody a turnaje, které Spartak v Klenčí pravidelně pořádá, patří například i tradiční Běh na Čerchov. Na jeho účastníky čeká každoročně téměř deset kilometrů dlouhá trať vedoucí na nejvyšší bod Českého lesa. Ve spolupráci s německými sousedy pořádá Spartak také Běh přátelství, který začíná v Klenčí a končí až ve Waldmünchenu, či běžecký závod v německém Eisenbergu.

Úspěchů v okresních soutěžích dosahuje i šachový oddíl a ukazuje tak, že sport v Klenčí není pouze o fotbalu nebo tenisu.

Starosta Smutný považuje činnost Spartaku nejen za úspěšnou a rozmanitou, ale i za nezbytnou pro celé Klenčí. „Ve Spartaku hodně pracují s dětmi, a to je důležité. Mají širokou nabídku sportovních aktivit pro mládež. Bohužel ne všichni ji využívají tak, jak by ve skutečnosti mohli,“ tvrdí starosta.