„Zatím jsme projednávali studii, jejímž cílem bylo zjistit, jaká nejlepší varianta by se hodila na odkanalizování obce. Problematiku jsme projednali také občany. Společnost ProVenkov, spol. s r. o., která nám studii zpracovávala, nás seznámila s nejlepším řešením pro naši obec. Podle studie jím je gravitační kanalizace s klasickou čističkou odpadních vod,“ informoval starosta Spáňova Josef Kupilík.

Obec nyní zašle návrh nejvýhodnějšího řešení Krajskému úřadu. Následně bude nutné najít zhotovitele projektové dokumentace. Teprve poté může obec Spáňov zažádat o stavební povolení, vyřešit dotaci a následně svůj záměr realizovat.