Počtem pětadvacet závodníků je omezen počet startujících v letošním II. ročníku soutěže TFA (Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije) Poběžovický železný hasič.

„Soutěž se uskuteční v sobotu 26. března opět na náměstí Míru u nás v Poběžovicích," říká k právě zveřejněnému termínu TFA jednatel Sboru dobrovolných hasičů Poběžovice Martin Kopecký.

V případě domažlického závodu TFA, jímž je výstup na šikmou věž, bývá počet závodníků omezen na 100. Proč Poběžovičtí přijímají přihlášky pouze od 25 borců?

„Výstup na věž se s naším závodem nedá takto srovnávat, protože je časově úplně jinak náročný," vysvětluje Kopecký.

Poběžovická soutěž není přitom určena pouze hasičům.

„Je vypsaná nejen pro řadové dobrovolné hasiče, ale mohou se jí zúčastnit členové JSDH, příslušníci HZS ČR, Policie i Armády České republiky. Postačí, když do 10. března odešlou na adresu SDH Poběžovice, Žižkova 111, 345 22 Poběžovice, nebo v elektronické podobě e-mailem na: hasici.pobezovice@seznam.cz, přihlášku do soutěže. Najdou ji na webových stránkách sboru včetně propozic. Měli by se však už kvůli omezenému počtu startujících rychle rozhodnout," upozorňuje jednatel sboru a dodává:

„Závodníci mladší 18 let musí mít u přihlášky přiložený souhlas zákonného zástupce, který bude výslovně souhlasit se startem v této soutěži. Zákonný zástupce svým podpisem stvrzuje, že si pozorně přečetl propozice a je s nimi důkladně seznámen. Závodníci mladší 18 let bez souhlasu zákonného zástupce nemůžou v soutěži startovat."

Také letos je poběžovická soutěž železných hasičů vypsána pro dvě kategorie – do 30 a nad 30 let věku. Každý soutěžící bude mít vlastní vybavení, a to kromě dýchacího přístroje, který dodá pořadatel.

„Soutěžícím bude zajištěno po uhrazení startovného ve výši 150 korun základní občerstvení na náklady pořadatele. Soutěž je zajištěna Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje z výjezdového stanoviště Domažlice. Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže jako pořadatelé nezajišťujeme, proto doporučuje soutěžícím uzavřít individuální připojištění," doplnil jednatel SDH.

Při prvním ročníku se 19. dubna 2014 postavilo na start náročného závodu 18 borců – dvanáct v mladší a šest ve starší kategorii. Absolutním vítězem se stal vítěz kategorie nad 30 let Antonín Rendl časem 4.10,5 minuty.

Za ním skončil svým časem vítěz kategorie do 30 let Martin Kopecký (shoda jmen s jednatelem SDH Poběžovice), který byl o 1,2 sekundy pomalejší, třetí skončil se ztrátou 5,8 sekundy na vítěze Robin Bureš.