Utkají se při ní sbory zařazené do okrsku č. 12. Soutěž se uskuteční 28. května od 13 hodin na hřišti poblíž obecního úřadu.

„Po skončení soutěže bude následovat posezení ve stanu při živé hudbě. Domácí sbor bude reprezentovat celkem pět soutěžních družstev. Vůbec poprvé se představí naše nově založené družstvo žen–veteránek,“ uvedl za výbor SDH Díly Vlastimil Anderle.

Občerstvení po celou dobu konání soutěže a hudební produkce jsou zajištěny.

„Z provozních důvodů bude tento den místní restaurace Tyrolka uzavřena. Příchozí veřejnost může využít otevřených toalet v sousedním objektu bývalé mateřské školy, popřípadě v objektu obecního úřadu. Rozšířených restauračních služeb lze využít i v místním hotelu Sádek,“ dodal za pořadatele Anderle s tím, že v Dílích rádi přivítají všechny, kteří přijdou či přijedou hasičům fandit.