Slavnostní zahájení se konalo před klenečským hřbitovem, kde hlavní organizátor Jürgen Kögler přivítal účastníky z obou stran hranice. „Jedná se již o 26. ročník a tím i o jednu z nejstarších pravidelných akcí přispívajících k česko-německému porozumění,“ zdůraznil ve svém krátkém proslovu klenečský starosta Jan Bozděch. Mluvené slovo zpestřil hudbou a zpěvem sbor Haltravan a dívčí trio. Petr Matějka, předseda Klubu českých turistů Domažlice, předal u příležitosti 130. výročí založení organizované turistiky v českých zemích pamětní listy a medaile organizátorovi pochodu Jürgenu Köglerovi, předsedovi spolku Waldverein Furth im Wald Walteru Spiessovi a známému regionálnímu novináři Karlu Reitmeierovi. Po položení květin na Baarův hrob se pochodníci vydali na cestu vedoucí přes Chodov, Pec pod Čerchovem, Köglerovo zastavení a Schafberg k furthskému hřbitovnímu kostelíku, kde byla celebrována mše. Společné přátelské posezení českých a bavorských účastníků v jedné z furthských restaurací udělalo tečku za vydařenou přeshraniční akcí.

Jan Pek