Obrovský drak schopný chrlit oheň a dým je skutečným divem nejmodernější techniky a je považován za největšího kráčejícího robota na světě. Představení o věčném boji dobra a zla ovšem nejsou jedinou akcí, kterou lze v partnerském městě Domažlic zhlédnout.

Mimořádnou podívanou je především velký historický průvod zobrazující středověké dějiny příhraničního kraje, kde se období rozkvětu střídala s válečnými nájezdy.

K vidění je v něm kolem 1400 účinkujících v historických kostýmech, dvě stovky koní a řada replik historických vozů. Na svoji pouť ulicemi Furthu se průvod vydá tuto neděli, 12. srpna, od 14 hodin.

Protože organizátoři slavností myslí i na výchovu nástupců dnešních účinkujících, koná se o týden později, v neděli 19. srpna od 13,30 hod., dětská verze historického průvodu a navazujícího představení o skolení draka.

Jan Pek