Inspirací pro tento turistický pochod se stalo putování manželů Králových z románu J. Š. Baara „Lůsy", kteří se z Klenčí vydali do furthského kostela vyprosit si narození syna.

Před branou klenečského hřbitova přivítal účastníky z obou stran hranice hlavní organizátor Jürgen Kögler z Furthu a poděkoval všem spolupracujícím organizacím za jejich pomoc a podporu. Ve svém krátkém úvodním proslovu střídal němčinu s češtinou.

„Obzvlášť mě těší, že přišla také paní ředitelka Gymnázia Jindřicha Šimona Baara Jana Štenglová. Žákům její školy děkuji za umělecké reliéfy, které udělali v loňském roce a které na několika místech ozdobily trasu naší pouti," připomněl Kögler a upozornil přítomné na první z nich, jenž je umístěn hned vedle vstupních vrat na klenečský hřbitov. „Cestou můžete objevovat další," doporučil naslouchajícím pochodníkům.

Poté účastníky přivítal starosta Klenčí pod Čerchovem Karel Smutný, popřál jim hezkou cestu a hodně zážitků z Českého lesa.

Následovalo krátké vystoupení členů pěveckého sboru Haltravan doprovázených dvojicí dudáků. Všichni zahráli a zazpívali také u Baarova hrobu, na který zástupci organizací z obou stran hranice položili květiny.

Tím skončilo oficiální zahájení pochodu a turisté, mezi nimiž měli početní převahu ti bavorští, vyrazili směrem k Chodovu.

Tradiční přestávka s občerstvením čekala všechny účastníky uprostřed lesů, na místě nazvaném Köglerovo zastavení, jež je pojmenováno podle zakladatele těchto přeshraničních pěších poutí Oskara Köglera z Furthu. Jeho syn Jürgen se stará o to, aby tato tradice pokračovala i po otcově smrti.

Během krátkého odpočinku turistům vyhrávala krojovaná Konrádyho dudácká muzika, kterou posléze vystřídal německý sólista s písní o divokých růžích z Čech.

Cíl pochodu byl jako obvykle u furthského hřbitovního kostelíku U Spasitele v pokoji, kde byla pro bavorské i české účastníky sloužena mše.

Autor: Jan Pek