Mezi nimi nebudou samozřejmě chybět ani Domažličtí Soptíci – děti z MŠ v Zahradní ulici, které oslaví letos v červnu 20 let své činnosti.

Před dvaceti lety zhotovil Petr Ouřada, dlouholetý vedoucí Odborné rady mládeže okresu Domažlice, pro mrňousky z mateřské školy hasičské mininářadí, s nímž poprvé 18. června 1995 pod vedením učitelky Vlasty Machtové předvedli předškoláčci požární miniútok na soutěži mladých hasičů v Mrákově. Tehdy sice ještě bez uniforem, v dešti, ale s velikým nadšením.

Následovaly hodiny radostné práce při nácvicích a ukázkách s učitelkou Ludmilou Šotovou a v posledních pěti letech také s Alenou Jurčovou, kdysi holčičkou z prvního družstva Soptíků. Dva roky se na vedení Soptíků podílí i Dana Tomanová, členka SDH Domažlice.

Za dvacet let prošlo řadami Soptíků více než sto dětí. Bez nadšení, času a práce jejich rodičů, prarodičů a sourozenců, kteří dokonce utvořili i Fan klubu Soptíků, by to ale nešlo. Je celá řada dalších dobrodinců, kteří mají zásluhu na tom, že Soptíci fungují už 20 let.

Před dvaceti lety stačily na spočítání družstev hasičských předškoláků v naší republice prsty jedné ruky. Dnes je evidováno více než tisíc dětí v hasičských přípravkách, a co dokáží, můžete zjistit v sobotu 30. května od 9.30 hodin na domažlickém náměstí na Festivalu přípravek kolektivů mladých hasičů.

Těšíme na shledání se všemi současnými i bývalými Soptíky. Ahoj v pátek 29. května v 19 hodin v domažlické hasičárně!

Autor: SDH Domažlice