Cílem u mladých hasičů nejsou dle slov Václava Pejsara z oprechtického SDH výsledky ze soutěží, ale aby se děti bavily hasičinou, naučily se novým věcem a společně s kamarády si užívaly nové zážitky při různých výletech a hrách.

MLADÍ HASIČI z Oprechtic mají nyní možnost se začít věnovat tomu, co je skutečně baví.Pro první rok činnosti si hasiči z Oprechtic vytyčili cíl odjet kolem čtyř soutěží, výlety, prohlídku techniky a vybavení u hasičského záchranného sboru a podobně.

Dětem hasiči vytvořili logo mladých hasičů, kde nemůže chybět tradiční „Soptík“ , který k oprechtickým dětem už neodmyslitelně patří.

Tým vedoucích povede vedoucí mládeže v místním sboru Kateřina Haasová. Jejími zástupci budou Martina Štenglová, Jaroslav Haas mladší, Martin Gombár, Zdeněk Landkammer a Václav Pejsar.

„Věříme, že naše děti bude činnost bavit a najdeme v jejich řadách další pokračovatele do budoucna,“ uzavřel Václav Pejsar.