I po sto letech slouží svému původnímu záměru. Objekt by však potřeboval rekonstruovat, nutná je kompletní výměna oken a také oprava fasády.

Historie sokolů ve Staňkově sahá až do roku 1895, kdy se konala ustavující valná hromada. Starostou se stal František Trnka. Členů bylo tehdy třicet. Podle dobových záznamů se nejdříve sportovalo v hostinci U Hronů, dále u Kozinů a také ve školní tělocvičně. Následně přišli místní s nápadem vlastní sokolovny, pozemek jim věnoval hrabě Trauttmansdorff. Objekt budoval mezi lety 1919–1921 osvračínský architekt Josef Wiesner, vycházel přitom z návrhu stavitele Maška. Náklady se vyšplhaly na 850 tisíc korun.

Klatovská nemocnice
Zdravotnický holding bude do konce roku zrušen, nemocnice by měly být samostatné

Za první republiky se staňkovská členská základna rozšířila na tři sta osob. Po válce svou činnost sokolové sice obnovili, nicméně v roce 1952 komunisté Českou obec sokolskou zrušili. Obnovená byla až po sametové revoluci. Ve Staňkově k tomu došlo v roce 1993.

Jedním z iniciátorů obnovy ve Staňkově byl Vladimír Sellnar. „V Sokole působil můj dědeček Vojtěch, který byl dost aktivní. Považoval jsem za důležité, že budu pokračovat v rodinné tradici,“ řekl Sellnar. Doplnil, že během prvního roku se připojilo více než 230 zájemců, později dokonce stoupl počet na 260.

Ruku v ruce s různorodými aktivitami se začala sokolovna také opravovat. „Udělaná už je střecha, topení, elektrika. Zprvu to fungovalo dobře, protože jsme z pražské centrály dostávali peníze, byly k dispozici dotace. Teď už je situace jiná, protože finanční podpora z jejich strany bohužel úplně skončila. Hodně nám pomáhá město, každoročně dává sto tisíc korun, za což jsme vděční,“ zdůraznil.

Díky fotopasti zoologové poznali, že jde o dvouletého samce rysa ostrovida, který pochází z německé části Šumavy.
Fotopast na Domažlicku zachytila rysa Vojtu

Na provoz a údržbu budovy však sokolové potřebují 250 tisíc korun. Zbylé peníze si musejí sehnat z vlastních zdrojů. Navíc objekt potřebuje nová okna a také fasádu. „Oprava by vyšla na dva miliony, ale na to rozhodně nemáme,“ uvedl Sellnar. Řešením by podle jeho názoru bylo převést majetek na město. Starosta Staňkova Alexandr Horák potvrdil, že s centrálou už o bezúplatném převodu sokolovny jednal, nicméně verdikt ještě nepadl. „Přislíbili jsme, že bychom budovu zrekonstruovali a nechali tam samozřejmě Sokol nadále fungovat,“ uzavřel starosta.