Na jednání se jich dostavilo 19 z celkového počtu 23, což je velmi pěkná účast. Ve zprávě o činnosti za uplynulé období si vyslechli přehled všech akcí, o nichž si čtenáři Deníku mohli přečíst v průběhu minulého roku. Účast na hlavních akcích, jako jsou například velikonoční pouťové posezení, uspořádání Dne dětí anebo Štrapáce za loučimským džbánkem u příležitosti podzimní pouti, považují sokolové za nepsanou povinnost.

Loňský rok byl ve znamení všesokolského sletu v Praze, kde několik členek bylo součástí skupiny Sokolské župy Šumavské a odkud si přivezly mnoho zážitků ze zahajovacího průvodu i společných cvičení na několika stadionech. Zástupkyně župy Hana Bernasová ve svém vystoupení na valné hromadě řekla: „Jsem ráda, že máte tak aktivní tělocvičnou jednotu, a musím vám poděkovat nejen za účast na sletu, ale i za celkovou činnost.“

Nový vrt.
Semněvičtí mají nový zdroj vody

V diskuzi zavzpomínal sponzor Sokola a místní rodák Jan Křížek na poválečnou dobu a sportovní činnost v šedesátých letech . Po dobré večeři si všichni zazpívali a zatančili při muzice tria Valenta – Boubrle – Vávra.

Další sobotu 6. dubna dopoledne se pak patnáct členů převléklo do pracovního a vyrazilo do obecního lesa u židovského hřbitova na úklid klestu po těžbě stromů napadených kůrovcem. Počasí bylo příznivé a práce šla pěkně od ruky, což s uspokojením kvitoval starosta Sokola Josef Šváb: „Tolik lidí na brigádu snad ještě nikdy nepřišlo, a protože jsme prostor u hřbitova zvládli rychle, přesunuli jsme se ještě do prostoru u krmelce na zelené turistické cestě z Libkova na Modlín.“ Spokojený byl i hospodář TJ a revírník Karel Kacerovský: „Podařilo se nám odvést kus práce. Klest se bude na hromadách rozkládat nějakých 30 let…“

V poledne si brigádníci opekli špekáčky na ohýnku rozdělaném na cestě (o jeho bezpečné uhašení se postarala mužská část, členové nejen Sokola, ale i místního SDH), chvíli poseděli a vyrazili domů s dobrým pocitem, umocněným i nějakým obnosem do sokolské kasy.

Zdeněk Huspek