,,Jedna ze soch je již instalována na schodech u sokolovny, tři budou umístěny při pěší stezce na Baldov a další u katastrálního úřadu,“ shrnul místostarosta Stanislav Antoš.

,,Cílem je, aby umístění soch vzniklých při sympoziích na sebe navazovala. Instalovány již byly v Chodském hradu, jeho zahradě a před ním, v Alejích, u presbyteria kláštera, v průčelí nad vstupem do něj a dále s pokračuje okolo sokolovny a katastrálního úřadu dále na stezku na Baldov,“ popsal místostarosta.

Osazení tří soch na Naučné stezce Baldov vyjde na 43 124 korun, instalace dalších u sokolovny a katastrálního úřadu na 28 750 korun.