Byly přemístěny na nádvoří zámku a po mnoha letech, v roce 2017 byly sochy převezeny a uloženy do Kapucínského kostela, kde se nachází větší množství restaurovaných soch. V letošním roce se podařilo farnosti v Horšovském Týně získat dotaci od Plzeňského kraje a také za přispění občanů se mohlo začít s restaurováním obou soch.

Odbornou práci provedla Kateřina Amortová a Jarmil Plachý. Ve čtvrtek se podařilo úspěšně umístit sochy sv. Petra a sv. Pavla po 29 letech na svá původní místa, do barokních nik v průčelí kostela.

Jaroslav Čedík 

Skauti z Domažlic znovu pomáhají.
Skauti z Domažlic znovu pomáhají