Čtyři krásná sousoší, více než tři sta let stará a působivá ukázka barokního umění, vždy zdobila křížovou cestu vedoucí z Horšovského Týna ke kostelu sv. Anny na Vršíčku. Před rokem a půl však sochy z cesty zmizely a už se na ni nevrátí. Alespoň ne v původní podobě.

Vedení města nechalo sochy odstranit a přemístit je do bezpečí kostela kapucínského kláštera. Důvodem byli vandalové, kteří tyto památky už dlouhé roky ničili.

„Nejhůře je na tom sousoší Kristus na hoře Olivetské. Vandalové sochám ukradli hlavy," uvedl již dříve Václav Kuneš, předseda horšovskotýnské kulturní komise. „Kde to šlo, tak ulomili ruku, na sochy podle všeho také házeli kameny," dodal.

O uklizení soch do bezpečí usilovala kulturní komise města už dlouho. Město s nimi však nemohlo nijak nakládat, dokud se mu konečně nepodařilo získat pozemky, na nichž sochy stály. Poté se již o jejich vlastnictví mohlo přihlásit.

V kapucínském klášteře sochy nyní postupně procházejí odborným restaurátorským zásahem.

„V loňském roce byla dokončena první etapa – odstranění nečistot a zakonzervování soch, v letošním roce v červnu by restaurátorka Kateřina Amortová měla pokračovat domodelováním chybějících částí. Rovněž budou opraveny i podstavce soch," uvedl místostarosta Luděk Thomayer. Opravy by měly město přijít na přibližně 450 tisíc korun.

Originály sousoší by již trvale měly zůstat v kostele kláštera, kde by po jeho rekonstrukci mělo vzniknout i lapidárium.

„Pokud by se uvažovalo o tom, že se sochy na prázdné podstavce na cestě někdy vrátí, tak by se jednalo pouze o jejich repliky, nebo odlitky," poznamenal Thomayer.

Ke křížové cestě patří ještě pátá socha, kterou dosud najdeme pod vlakovým nádraží. Je totiž v poměrně dobrém stavu a snad i dostatečně na očích, aby se jí vandalové vyhýbali.

Popis sousoší:

Pět barokních pískovcových skulptur křížové cesty je rozestaveno při bývalé silnici mezi nádražím a kostelem sv. Anny. Jejich vznik je kladen do r. 1696, kdy byla na náklady hraběnky Anny Marie Trauttmansdorffové vybudována kaple Božího hrobu u sv. Anny, k níž cesta směřovala. První sousoší Oplakávání stojí při odbočce k nádraží. Druhá skupina soch představuje Krista na Hoře Olivetské: na umělé skále stojí na oblacích socha anděla, pod ní na nižší skalce klečí Kristus datovaný na podstavci r. 1755. V jeho blízkosti leží tři sochy spících apoštolů. Třetí sousoší představuje Bičování Krista. Čtvrté pak sedícího Krista, nad nímž se sklání biřic v brnění. Páté zastavení ukazuje Krista klesajícího pod křížem.  - Z. Procházka