Je tomu již dva roky, co obec Blížejov získala zámeckou kapli sv. Jana Nepomuckého ve spádové Chotiměři. Kapli i s přilehlým pozemkem Blížejovským bezúplatně převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Důvodem byl podle úřadu veřejný zájem.

„Úřad chtěl kapli původně prodat a my jsme proto  rádi, že zůstala nám," říká starosta Blížejova Jiří Červenka i přesto, že starost o kapli znamená pro obec i určité náklady. „Je to přeci jenom historický majetek obce, do kaple chodí lidé z Chotiměře, konají se tam bohoslužby i nějaká ta svatba či křest. Kdyby ji získal soukromník, možná by s ní měl úplně jiné plány," poznamenává starosta. Hodnota obou nemovitostí je kolem jednoho a půl milionu korun.

Blížejovští převzali památku ve velmi dobrém stavu a za celé dva roky nebyla nutná žádná výrazná oprava. Čelní fasádu zdobí tři kamenné sochy sv. Františka, Josefa a Kateřiny. Ty by nyní měly projít opravou. „Cenu ještě neznáme, na opravu soch bychom chtěli získat nějakou finanční dotaci, ale jinak ji samozřejmě budeme muset platit my, teď, když je kaple naše," říká starosta.

V roce 1991 kaple vyhořela a z původní stavby zůstalo zachováno jen obvodové zdivo. Obnovu podle starých fotografií financoval Okresní úřad v Domažlicích.

Základní výtvarná koncepce barokní kaple má mimořádnou, v okrese ojedinělou úroveň. Stavba pochází z roku 1743, má šestiúhelníkový tvar s jedním nadzemním podlažím. Čelní fasádu kromě soch zdobí i kamenný alianční znak. Jméno architekta se dosud zjistit nepodařilo.