Socha byla za pomoci jeřábu demontována 1. června, zpět na zrestaurovaný sokl byla vrácena 5. října a 18. října byla renovace oficiálně dokončena po schválení dozorem z Národního památkového ústavu Plzeň Viktorem Kovaříkem a Miroslavou Plachou z Odboru památkové péče MěÚ Horšovský Týn. Poté byla socha předána místostarostovi města Davidu Škopkovi.

Opravu sochy měla na starosti restaurátorka Pavla Žia᠆ková v Blovicích. „Restaurovaná socha svatého Jana Nepomuckého pochází z dílny významného raně barokního sochaře Jana Brokoffa, který mimo jiné vytvořil také slavnou sochu Jana Nepomuckého na Karlově mostě v Praze. Socha v Horšovském Týně je podle archivních pramenů datována k roku 1696,“ uvedla k historii sochy Žiaková.

Socha byla výrazně poškozena v roce 1945, kdy byla stržena. Při opravě těchto poškození v roce 1949 bylo tehdejším restaurátorem pro pojištění stability odlomené hlavy, velkého množství prasklin a jako armatura pro vymodelování chybějících částí sochy užito velkého množství kovových armatur. I to bylo příčinou poškození, která teď bylo nutno opravit. „Vzhledem k postupné korozi těchto armatur začalo časem docházet k trhání kamene v jejich okolí a vzniku množství nových prasklin ohrožujících cennou památku. V ateliéru byly postupně všechny korodující armatury odstraněny, jejich počet redukován a nahrazen armaturami z nerezové oceli. Všechny otevřené praskliny byly důkladně injektovány, socha byla očištěna, zpevněna a chybějící části byly domodelovány v umělém kameni. Na závěr byly vyrobeny chybějící nové atributy světce – svatozář a palmeta – z pozlaceného kovu,“ dodala restaurátorka.

Socha stojí v Horšovském Týně v blízkosti mostu přes řeku Radbuzu. Původně byla umístěna uprostřed starého dřevěného mostu a stála na soklu, jenž je dnes použitý jako podstavec kříže stojícího naproti. Na současný sokl z hořického pískovce byla socha osazena v roce 1914.

Jaroslav Čedík