Památník domažlického rodáka , děkana Antonína Příhody už je opraven. Socha, kterou vytvořil sám Myslbek, už zásah potřebovala. Restaurování probíhalo postupně a mezi jednotlivými zákroky musely být dodržovány technologické pauzy. Restaurátoři odstranili a napravili všechny vady, například narušené spáry, chybějící obličej chlapečka po Příhodově levici i dřívější neodbornou opravu andělíčka. Nyní již mohou kolemjdoucí opět obdivovat jednu z nejvzácnějších soch v Domažlicích v plné kráse.