Ústavní soud před několika dny nevyhověl podané  ústavní stížnosti, a tak se Domažlice zřejmě obrátí na Evropský soud ve Štrasburku.

„Hledáme teď právní kancelář, která je schopná připravit žalobu pro štrasburský soud," uvedl starosta Miroslav Mach a pokračoval: „Rozmýšlíme se o variantách dalšího postupu samozřejmě s přihlédnutím k tomu, která by kolik stála."

Celá kauza vlastnictví dvacetihektarového rybníka, který byl historickým majetkem města, probíhá od počátku devadesátých let.

Podle tehdy platné ústavy se  rybník, který je součástí vodního toku  (a je tzv. průtočný), nesměl vydat ze státního majetku. Proto město neuspělo s restitučním nárokem.

Mezitím se právní úprava změnila a stát rybník v privatizaci před šesti lety prodal Klatovskému rybářství, které se i přes současnou nejistotu musí o tuto vodní plochu starat podle platných zákonů. Provádí technicko – bezpečnostní dohled, zajišťuje veškeré nutné opravy, ale v nejisté situaci prozatím neplánuje  do Smolovského rybníka investovat větší částky.

„Případná investice by byl dlouhodobější proces. S případným záměrem je spojeno vypracování projektové dokumentace, vodoprávní projednání a to je běh na dlouhou trať," popsal ředitel společnosti Václav Voráček.

Podání ke štrasburskému soudu proběhne ve dvou fázích. Nejprve soudci rozhodnou, zda jim řešení této  pře přísluší. Pokud ano, přijde na řadu samotné projednávání.