„Nejvyšší soud zamítl naše dovolání. Rozhodli jsme se proto podat ústavní stížnost, což je poslední krok před tím, než se obrátíme  na evropský soud ve Štrasburku,“ konstatoval starosta Miroslav Mach.

Spor o vlastnictví dvacetihektarového rybníka, který byl historickým majetkem města, probíhá od počátku devadesátých let.

Podle tehdy platné ústavy se  rybník, který je součástí vodního toku  (a je tzv. průtočný), nesměl vydat ze státního majetku. Proto město neuspělo s restitučním nárokem.

Mezitím se právní úprava změnila a stát rybník v privatizaci před šesti lety prodal Klatovskému rybářství, které se i přes současnou nejistotu musí o tuto vodní plochu starat.

„Ze zákona provádíme technicko – bezpečnostní dohled, samozřejmě zajišťujeme nutné opravy a práce pro zajištění běžného provozu,“ shrnul ředitel Václav Voráček.

Firma je opatrnější v plánování výrazných investic do Smolovského rybníka.

„V současné době o zásadnější investici neuvažujeme, byl by to dlouhodobější proces. S případným záměrem je spojeno vypracování projektové dokumentace, vodoprávní projednání a to je běh na dlouhou trať,“ konstatoval Voráček.

Spor komplikuje i skutečnost, že hráz rybníka je ve vlastnictví města.

„Kdyby stát v roce 2005 po soudním rozhodnutí o tom, že nám rybník nebude v restituci vydán, rozhodl o vypsání nové privatizační soutěže, určitě bychom se do ní přihlásili,“ popisuje starosta Mach a dodává: „K tomu však nedošlo a stát pokračoval v privatizačním projektu z devadesátých let.“
Tento projekt ale podle starostových slov odporuje tehdy platné právní úpravě znemožňující vydání státního majetku ležícím na vodním toku.

Náklady na vedení soudních sporů dosahují několik desítek tisíc korun. Pokud se město obrátí na štrasburský soud, budou spor provázet dvě fáze.
V té první evropští soudci rozhodnou, zda jim řešení této  pře přísluší. Pokud zjistí, že ano, následovat bude samotné projednávání případu.

„Prvotní podání do Štrasburku nestojí nic, právní náklady nám vzniknou až poté, co soud rozhodne, že spor bude projednávat,“ dodal starosta.