Má posloužit k zajištění finanční kontroly a vnitřního kontrolního systému hospodaření města Kdyně a jeho příspěvkových organizací, a to včetně těch, kteří mají veřejnou podporu z městského rozpočtu. Nová směrnice ale není k zveřejněná ani na úřední desce či na webových stránkách města pod záložkou "Směrnice Rady města Kdyně".