Solární panely jedné z největších fotovoltaických elektráren v Česku, by měly vyrůst v okolí Meclova.

Zařízení na získávání elektrické energie ze slunce o výkonu 10,2 megawattů má v plánu postavit soukromý investor, který je zároveň vlastníkem pozemku mezi Meclovem a Mračnicemi, kde by měly panely stát.

„Půjde rozhodně o jednu z největších elektráren, získávající energii z obnovitelných přírodních zdrojů,“ uvedl Karel Benda ze společnosti Iron, která plánuje zařízení postavit a ekologicky získanou elektřinu prodávat do sítě.

„Celá záležitost se zdlouhavě táhne už od loňského léta, stavba byla původně plánována na uplynulý listopad,“ objasnil Deníku Meclovský starosta Zdeněk Martínek.

Nyní se projekt zastavil kvůli problémům s vyjmutím místa, na kterém by se měly solární panely umístit, ze zemědělského půdního fondu. Plzeňský kraj se podle starosty brání tomu, udělat ze zemědělsky využívaného pole výrobní pozemek.

„Původně jsme si mysleli, že vyjmutí pozemku nebude v tomto případě nutné, ukázalo se však, že jde o nezbytnou náležitost,“ vysvětluje Martínek.
Meclov nyní čeká na změnu územního plánu, která je pro stavbu slunečních panelů rovněž nezbytná a kterou obec pro firmu zařizuje.

Podle starosty Martínka nebude Meclov získanou energii odebírat. „Jedná se čistě o soukromou záležitost firmy, která však obci za naší výpomoc přislíbila další spolupráci,“ uvedl Martínek s tím, že pokud se s krajským úřadem dohodnou na vyjmutí pozemku a podaří se schválit územní plán do půl roku, bude umístění panelů a započetí výroby elektrické energie otázkou dvou nebo tří měsíců.